Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Jos Raamatun kirjan yksittäinen katkelma identifioidaan tietolähteissä yleisesti kuvailevan yhteisön käyttämän kielen mukaisella omalla nimekkeellä (eikä Raamatun osana), se merkitään suoraan ensisijaiseksi nimekkeeksi.

Herran siunaus

630 04 ‡a Herran siunaus.
EI: Aaronin siunaus
EI: Raamattu. ‡p Neljäs Mooseksen kirja, 6:24-26

Isä meidän -rukous

630 04 ‡a Isä meidän -rukous.
EI: Herran rukous
EI: Raamattu. ‡p Herran rukous
EI: Raamattu. ‡p Evankeliumi Matteuksen mukaan, 6:9-13

Kymmenen käskyä

630 04 ‡a Kymmenen käskyä.
EI: Dekalogi
EI: Raamattu. ‡p Kymmenen käskyä

EI: Raamattu. ‡p Toinen Mooseksen kirja. Kymmenen käskyä, 20:2-17
EI: Raamattu. ‡p Viides Mooseksen kirja, 5:6-21

Katkelma, joka identifioidaan numerolla

...