Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Info
 • Suomeksi; lisätty myös ruotsinkieliset muodot (2020-12-18, Libris: lähde kohta E.1A Bibeln) ja englanninkieliset muodot (2021-02-09, Library of Congress Authorities)
 • Päivitys 29.11.2021:
  • Danielin kirjan lisäykset jaettu kolmeen: Raamattu. Susanna ; Raamattu. Danielin maineteot ja koettelemukset ; Raamattu. Asarjan rukous ja Kolmen miehen kiitoslaulu
  • Lisätty: Raamattu. Kreikkalainen Esran kirja ; Raamattu. ‌Esran ilmestys
  • Apokryfit: lisätty puuttuvat kirjat & päivitetty vastaamaan uusia nimiä
  • lisätty: ‌Raamattu. Esran kirjat
  • lisätty kirjakokonaisuudet juutalaisen Raamatun (=Vanha testamentti) kirjajaon ilmaisemiseen: Raamattu. Viisi kääröä ; Raamattu. Ensimmäiset profeetat ; Raamattu. Kirjoitukset ; Raamattu. Profeetat (Nevi'im)
  • lisätty kirjakokonaisuudet: Raamattu. Heptateukki ; Raamattu. Heksateukki
  • poistettu Raamattu. Suuret profeetat
 • Paivitys 3.12.2021: 
  • lisätty: Raamattu, latina. Vulgata
  • lisätty nimelläl nimellä: tunnetut Raamatun katkelmat: Herran siunaus, Isä meidän -rukous, Kymmenen käskyä
 • Ei ekspressiotietueita!

...