Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Muusan jäsenet voivat lisätä tähän taulukkoon kommentteja sekä muutos- ja korjausehdotuksia liittyen Muusan Musiikin RDA-sovellusohjeeseen. Ehdotukset käsitellään Muusan kokouksissa.

...