Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

KenttäKommentti ja mahdollinen luonnos uudeksi ohjeeksiKommentoija / luonnoksen laatija
Kiinteät kentät

020

024

028

031

033

035

036

040

041

042

045

046

084

100

110

130

240243

245

246

250

264

300

306

336

337

338

340

344

347

348

370

380

381

382

384

385

386

388

490

500

501

504

505

506

508

511

518

520

521

530

538

542

546

Kielten merkitseminen nuottijulkaisujen kuvailussa (Jaska laatii ohje-ehdotuksen)

Ks. kokous 6586

600

610

630

648

650

651

655

700

710

730

740

773

776

800Musiikin sovellusohjeessa ohjeistetaan käyttämään e-osakenttää, yleisessä sovellusohjeessa ei (vrt. 700-kenttä).

810

830

Hakutiedot