Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

KenttäKommentti ja mahdollinen luonnos uudeksi ohjeeksiKommentoija / luonnoksen laatija
Kiinteät kentätArvioidaan ohjeistusta kiintämittaisten kenttien käyttökyselyn perusteella. 

020  

024  

028  

031  

033  

035  

036  

040  

041  

042  

045  

046  

084  

100Toistetaanko eri rooleissa olevia toimijoita 700-kentissä vai toistetaanko vain e-osakenttää? 

110  

130  

240

 

 243  

245Ristiriita translitteroinnin ohjeistuksessa yleisen sovellusohjeen kanssa: tallennetaanko ei-latinitsa 245:een vai 880:een? RDA:n kohdan 1.4 valinnaiseen lisäykseen tehdyn linjauksen mukaan myös translitteroitu nimeke merkitään melindassa päänimekkeeksi.Tapani M.

246  

250  

264Kustannuspaikan merkitseminen, kun tieto on otettu julkaisun ulkopuolelta - kuvailun, julkaisun vai kuvailun kielellä vai lähteessä olevassa muodossa? 

300  

306  

336  

337  

338  

340  

344  

347  

348Sanaston tunniste puuttuu esimerkeistä sekä musiikin että yleisestä sovellusohjeesta. Yleisessä sovellusohjeessa vielä termit soitonopas, teorianopas, sävelmäkokoelma.Ilona

370  

380  

381  

382

Ohjeessa nyt vanhan RDA-ohjeen mukaisesti: "Jos soololauluäänten äänialoja ei ole eritelty, käytetään seuraavia termejä: sekasooloäänet, miessooloäänet ja naissooloäänet". Nämä eivät ole kuitenkaan SEKO-termejä.

Musiikkia Melindassa -iltapäivässä 26.9.2019 esillä ollut kysymys: ohjeistetaanko 0-osakentän käyttöä?384  

385

386Jaakko lisää ohjeen. 

388  

490  

500  

501  

504  

505  

506  

508  

511  

518  

520  

521

530  

538  

542  

546

Kielten merkitseminen nuottijulkaisujen kuvailussa (Jaska laatii ohje-ehdotuksen)

Ks. kokous 6586  

600  

610  

630  

648  

650  

651  

655  

700

Toistetaanko eri rooleissa olevia toimijoita 700-kentissä vai toistetaanko vain e-osakenttää?

Osakenttä e pois tekijä-nimekekirjauksista?

 

710  

730  

740  

773 

776  

800  

810  

830  

Hakutiedot