Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Anu

Jaakko

Anu / Tapani M.
KenttäKommentti ja mahdollinen luonnos uudeksi ohjeeksiKommentoija / luonnoksen laatija
Kiinteät kentätArvioidaan ohjeistusta kiintämittaisten kenttien käyttökyselyn perusteella. 

020  

024  

028  

031  

033  

035  

036  

040  

041  

042  

045  

046  

084  

100Toistetaanko eri rooleissa olevia toimijoita 700-kentissä vai toistetaanko vain e-osakenttää? 

110  

130  

240

 

 243  

245Ristiriita translitteroinnin ohjeistuksessa yleisen sovellusohjeen kanssa: tallennetaanko ei-latinitsa 245:een vai 880:een? RDA:n mukaan translitteroitu nimeke merkitään varianttinimekkeeksi.Tapani M.
246  
250  
264Kustannuspaikan merkitseminen, kun tieto on otettu julkaisun ulkopuolelta - kuvailun, julkaisun vai kuvailun kielellä vai lähteessä olevassa muodossa? 
300  
306  
336  
337  
338  
340  
344  
347  
348Sanaston tunniste puuttuu esimerkeistä sekä musiikin että yleisestä sovellusohjeesta. Yleisessä sovellusohjeessa vielä termit soitonopas, teorianopas, sävelmäkokoelma.Ilona
370  
380  
381  
382

Ohjeessa termit kamariorkesteri ja sinfoniaorkesteri korvattu orkesterilla, vaikka löytyvät SEKOsta.

Ohjeistuksen laajentaminen manifestaatioihin

Esityskokoonpano-elementin merkitsemisen poistaminen ohjeesta?

Kentän käyttö populaarimusiikin kuvailussa

Continuon merkitseminen

384  
385Kenttä puuttuu kokonaan!Jaakko
386Onko tarvetta ohjeistaa kentän käyttöä? 
388  
490  
500  
501  
504  
505  
506  
508  
511  
518  
520  
521Kenttä puuttuu kokonaan!Jaakko
530  
538  
542  
546

Kielten merkitseminen nuottijulkaisujen kuvailussa (Jaska laatii ohje-ehdotuksen)

Kenraalibasson merkitseminen tähän kenttään?

Ks. kokous 6
586  
600  
610  
630  
648  
650  
651  
655  
700

Kirjaus "esittäjästä" nuottijulkaisujen kuvailussa tähän 600:n sijaan soveltaen RDA-elementtiä manifestaatioon liittyvä muu toimija ?

Toistetaanko eri rooleissa olevia toimijoita 700-kentissä vai toistetaanko vain e-osakenttää?

Osakenttä e pois tekijä-nimekekirjauksista?

 
710  
730  
740  
773Yleisessä sovellusohjeessa ohjeistetaan merkitsemään ilmiasu m-osakenttään, musiikin sovellusohjeessa h-osakenttään. 
776  
800  
810  
830  
Hakutiedot

Ohjeessa termit kamariorkesteri ja sinfoniaorkesteri korvattu orkesterilla, vaikka löytyvät SEKOsta.

Koosteen auktorisoitu hakutieto, kun yksittäisillä teoksilla on yhteinen säveltäjä ja joillakin teoksilla lisäksi muitakin säveltäjiä.

Teoksen muoto liikkuvan kuvan hakutiedoissa

Anu
Rinnakkaisnimeke merkitään musiikin sovellusohjeen mukaan ensisijaisesti kenttään 246, mutta Kumean ohjeen mukaan myös 245:een.
246

250

264

300

306

336

337

338

340

344

347

348

370

380

381

382

384

385

386

388

490

500

501

504

505

506

508

511

518

520

521

530

538

542

546586

600

610

630

648

650

651

655

700

710

730

740

773

776

800

810

830

Hakutiedot