Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Muusan jäsenet voivat lisätä tähän taulukkoon kommentteja sekä muutos- ja korjausehdotuksia liittyen Musiikkiaineiston MARC 21 -sovellusohjeeseen. Ehdotukset käsitellään Muusan kokouksissa.

KenttäKommentti ja mahdollinen luonnos uudeksi ohjeeksiKommentoija / luonnoksen laatija
Kiinteät kentät
  Ilona
Arvioidaan ohjeistusta kiintämittaisten kenttien käyttökyselyn perusteella. 
020
Esimerkissä $qkierresidottu - tätä termiä ei ole Metatietosanastossa, sieltä termi rengaskirja. Ilona
  
024  
028  
031  
033  
035  
036  
040
Musiikkiohjeeseen on jäänyt: voidaan käyttää koodia mul. Yleisessä ohjeessa tätä ei kuitenkaan suositella.
  
041  
042  
045  
046  
084  
100
 
Toistetaanko eri rooleissa olevia toimijoita 700-kentissä vai toistetaanko vain e-osakenttää? 
110  
130  
240

 

 
243  
245
  
Ristiriita translitteroinnin ohjeistuksessa yleisen sovellusohjeen kanssa: tallennetaanko ei-latinitsa 245:een vai 880:een? RDA:n mukaan translitteroitu nimeke merkitään varianttinimekkeeksi.Tapani M.
246  
250  
264
 
Kustannuspaikan merkitseminen, kun tieto on otettu julkaisun ulkopuolelta - kuvailun, julkaisun vai kuvailun kielellä vai lähteessä olevassa muodossa? 
300  
306  
336  
337  
338  
340  
344  
347  
348Sanaston tunniste puuttuu esimerkeistä sekä musiikin että yleisestä sovellusohjeesta. Yleisessä sovellusohjeessa vielä termit soitonopas, teorianopas, sävelmäkokoelma.Ilona
370  
380  
381  
382

Ohjeessa termit kamariorkesteri ja sinfoniaorkesteri korvattu orkesterilla, vaikka löytyvät SEKOsta (vrt. taulukon kohta Hakutiedot).

Ohjeistuksen laajentaminen manifestaatioihin

Esityskokoonpano-elementin merkitsemisen poistaminen ohjeesta?

Kentän käyttö populaarimusiikin kuvailussa

Continuon merkitseminen

Anu

Jaakko


Anu / Tapani M.

384  
384  
385Kenttä puuttuu kokonaan!Jaakko
386Onko tarvetta ohjeistaa kentän käyttöä? 
388  
490  
500  
501  
504  
505  
506  
508  
511  
518  
520  
521Kenttä puuttuu kokonaan!Jaakko
530  
538  
542  
546
  

Kielten merkitseminen nuottijulkaisujen kuvailussa (Jaska laatii ohje-ehdotuksen)

Kenraalibasson merkitseminen tähän kenttään?

Ks. kokous 6
586  
600  
610  
630  
648  
650  
651  
655  
700
 

Kirjaus "esittäjästä" nuottijulkaisujen kuvailussa tähän 600:n sijaan soveltaen RDA-elementtiä manifestaatioon liittyvä muu toimija ?

Toistetaanko eri rooleissa olevia toimijoita 700-kentissä vai toistetaanko vain e-osakenttää?

Osakenttä e pois tekijä-nimekekirjauksista?

 
710  
730  
740  
773Yleisessä sovellusohjeessa ohjeistetaan merkitsemään ilmiasu m-osakenttään, musiikin sovellusohjeessa h-osakenttään. 
776  
800  
810  
830  
Hakutiedot
  

Ohjeessa termit kamariorkesteri ja sinfoniaorkesteri korvattu orkesterilla, vaikka löytyvät SEKOsta (vrt. 382).

Teoksen muoto liikkuvan kuvan hakutiedoissa

Anu