Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

KenttäKommentti ja mahdollinen luonnos uudeksi ohjeeksiKommentoija / luonnoksen laatija
Kiinteät kentät Arvioidaan ohjeistusta kiintämittaisten kenttien käyttökyselyn perusteella. 
020Esimerkissä $qkierresidottu - tätä termiä ei ole Metatietosanastossa, sieltä termi rengaskirja.Ilona  
024  
028  
031  
033  
035  
036  
040Musiikkiohjeeseen on jäänyt: voidaan käyttää koodia mul. Yleisessä ohjeessa tätä ei kuitenkaan suositella.Ilona
041

Jos julkaisu sisältää vain yhden teoksen, joka on soitinmusiikkia. Merkataanko kielikoodi vai ei? Kumpi ohjeistus pätee:

Ohjeistus 1.
‡a - Tekstin tai ääniraidan kieli tai näiden puuttuessa nimekkeen kieli (T) (Tarkoittaako tämä ”julkaisun kieltä”? Jos julkaisu muutoin on vaikka saksan kielellä, mutta musiikkiteoksen nimeke on italiankielinen?)

Ohjeistus 2.
Ekspressio
RDA 6.11 Ekspression kieli
YDINELEMENTTI
Kielikoodi merkitään nuottiaineistoissa ‡a-osakenttään aina, ellei ole kyse soitinmusiikista.

Anu
  
041  
042  
045  
046

Musiikin luomisajankohta 046:een 045:n sijaan. Ks. luonnos.

Ulla: vrt. kenttä 388, milloin käytetään mitäkin?

Ks. kokous 6 / Tapani M.  
084  
100Säveltäjä ja esittäjä liikkuvan kuvan teoksessaKs. kokous 6Toistetaanko eri rooleissa olevia toimijoita 700-kentissä vai toistetaanko vain e-osakenttää? 
110  
130  
240

 Tapanin esimerkin voisi lisätä ohjeeseen:

24014 |a Die Kunst der Fuge,  |n BWV1080.  |n Nro 14,  |p Contrapunctus 14 |s (täydennetty : Aho)

Ilona 

 

 
243  
245  Ristiriita translitteroinnin ohjeistuksessa yleisen sovellusohjeen kanssa: tallennetaanko ei-latinitsa 245:een vai 880:een? RDA:n mukaan translitteroitu nimeke merkitään varianttinimekkeeksi.Tapani M.
246  
250  
264 Kustannuspaikan merkitseminen, kun tieto on otettu julkaisun ulkopuolelta - kuvailun, julkaisun vai kuvailun kielellä vai lähteessä olevassa muodossa? 
300

Sekunnin lyhenteeksi s

Kentän toistaminen

Stemmapaketin merkitseminen (ei ole RDA:n mukaan liiteaineistoa)

Ks. luonnos.

Ullan kommentti: osakenttä $3:n käyttö poikkeaa KUMEAn ohjeistuksesta. Osakenttä on aina ensimmäisenä. Se lisätään myös moniviestinten 300-kentän toistoihin kertomaan mistä osasta on kysymys. Myös muissa kuin 300-kentässä.

Ks. kokous 6 / Tapani M.

  
306  
336  
337  
338  
340  
344  
347  
348  Sanaston tunniste puuttuu esimerkeistä sekä musiikin että yleisestä sovellusohjeesta. Yleisessä sovellusohjeessa vielä termit soitonopas, teorianopas, sävelmäkokoelma.Ilona
370  
380  
381  
382

Ohjeessa termit kamariorkesteri ja sinfoniaorkesteri korvattu orkesterilla, vaikka löytyvät SEKOsta.

Soitinten määrä puuttuu osasta esimerkkejä (asialla on merkitystä indeksissä ja toivottavasti mahdollisimman nopeasti saatavissa linkkikentissä); virke "Osakenttä ‡n voidaan jättää tallentamatta, jos lukumäärä on 1" olisi ehkä syytä poistaa samasta syystä.

Ohjeistuksen laajentaminen manifestaatioihin

Esityskokoonpano-elementin merkitsemisen poistaminen ohjeesta?

Kentän käyttö populaarimusiikin kuvailussa

Continuon merkitseminen

Anu

Jaakko


Anu / Tapani M.

384  
385Kenttä puuttuu kokonaan!Jaakko
386Onko tarvetta ohjeistaa kentän käyttöä? 
388  
490  
500  
501  
504  
505  
506  
508  
511  
518  
520  
521Kenttä puuttuu kokonaan!Jaakko
530  
538  
542  
546

Kielten merkitseminen nuottijulkaisujen kuvailussa (Jaska laatii ohje-ehdotuksen)

Kenraalibasson merkitseminen tähän kenttään?

Ks. kokous 6
586  
600  
610  
630  
648  
650  
651  
655  
700 

Kirjaus "esittäjästä" nuottijulkaisujen kuvailussa tähän 600:n sijaan soveltaen RDA-elementtiä manifestaatioon liittyvä muu toimija ?

Toistetaanko eri rooleissa olevia toimijoita 700-kentissä vai toistetaanko vain e-osakenttää?

Osakenttä e pois tekijä-nimekekirjauksista?

 
710  
730  
740  
773 Yleisessä sovellusohjeessa ohjeistetaan merkitsemään ilmiasu m-osakenttään, musiikin sovellusohjeessa h-osakenttään. 
776  
800  
810  
830  
Hakutiedot

Ohjeessa termit kamariorkesteri ja sinfoniaorkesteri korvattu orkesterilla, vaikka löytyvät SEKOsta.

Koosteen auktorisoitu hakutieto, kun yksittäisillä teoksilla on yhteinen säveltäjä ja joillakin teoksilla lisäksi muitakin säveltäjiä.

Teoksen muoto liikkuvan kuvan hakutiedoissa

Anu