Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

 Ilona
KenttäKommentti ja mahdollinen luonnos uudeksi ohjeeksiKommentoija / luonnoksen laatija
Kiinteät kentätLisäsin viimein kiinteät kentät. Nyt ovat yhdistelmä Viola-ohjetta ja KUMEAn MARC-sovellusohjetta.Ulla020Esimerkissä $qkierresidottu - tätä termiä ei ole Metatietosanastossa, sieltä termi rengaskirja.Arvioidaan ohjeistusta kiintämittaisten kenttien käyttökyselyn perusteella. 
020  
024  
028  
031  
033  
035  
036  
040Musiikkiohjeeseen on jäänyt: voidaan käyttää koodia mul. Yleisessä ohjeessa tätä ei kuitenkaan suositella. Ilona  
041  
042  
045  
046Musiikin luomisajankohta 046:een 045:n sijaan. Ks. luonnos.Ks. kokous 6 / Tapani M.  
084  
100Säveltäjä ja esittäjä liikkuvan kuvan teoksessaKs. kokous 6Toistetaanko eri rooleissa olevia toimijoita 700-kentissä vai toistetaanko vain e-osakenttää? 
110  
130  
240

 Tapanin esimerkin voisi lisätä ohjeeseen:

24014 |a Die Kunst der Fuge,  |n BWV1080.  |n Nro 14,  |p Contrapunctus 14 |s (täydennetty : Aho)

Ilona 

 

 
243  
245  Ristiriita translitteroinnin ohjeistuksessa yleisen sovellusohjeen kanssa: tallennetaanko ei-latinitsa 245:een vai 880:een? RDA:n mukaan translitteroitu nimeke merkitään varianttinimekkeeksi.Tapani M.
246  
250  
264 Kustannuspaikan merkitseminen, kun tieto on otettu julkaisun ulkopuolelta - kuvailun, julkaisun vai kuvailun kielellä vai lähteessä olevassa muodossa? 
300

Sekunnin lyhenteeksi s

Kentän toistaminen

Stemmapaketin merkitseminen (ei ole RDA:n mukaan liiteaineistoa)

Ks. luonnos.

Ks. kokous 6 / Tapani M.

  
306  
336  
337  
338  
340  
344  
347  
348  370Uusi kenttä ohjeeseen, ks. luonnosSanaston tunniste puuttuu esimerkeistä sekä musiikin että yleisestä sovellusohjeesta. Yleisessä sovellusohjeessa vielä termit soitonopas, teorianopas, sävelmäkokoelma.Ilona
370  
380  
381  
382  

Ohjeessa termit kamariorkesteri ja sinfoniaorkesteri korvattu orkesterilla, vaikka löytyvät SEKOsta (vrt. taulukon kohta Hakutiedot).

Ohjeistuksen laajentaminen manifestaatioihin

Esityskokoonpano-elementin merkitsemisen poistaminen ohjeesta?

Kentän käyttö populaarimusiikin kuvailussa

Continuon merkitseminen

Anu

Jaakko


Anu / Tapani M.

384  
388Uusi kenttä ohjeeseen, ks. luonnos385Kenttä puuttuu kokonaan!Jaakko
386Onko tarvetta ohjeistaa kentän käyttöä? 
388  
490  
500  
501  
504  
505  
506  
508  
511  
518  
520  
521Kenttä puuttuu kokonaan!Jaakko
530  
538  
542  
546

Kielten merkitseminen nuottijulkaisujen kuvailussa (Jaska laatii ohje-ehdotuksen)

Kenraalibasson merkitseminen tähän kenttään?

Ks. kokous 6
586  
600  
610  
630  
648Ks. luonnos  
650Ks. luonnos  
651Ks. luonnos 653Uusi kenttä ohjeeseen, ks. luonnos 
655Ks. luonnos  
700 

Kirjaus "esittäjästä" nuottijulkaisujen kuvailussa tähän 600:n sijaan soveltaen RDA-elementtiä manifestaatioon liittyvä muu toimija ?

Toistetaanko eri rooleissa olevia toimijoita 700-kentissä vai toistetaanko vain e-osakenttää?

Osakenttä e pois tekijä-nimekekirjauksista?

 
710  
730  
740  
773 Yleisessä sovellusohjeessa ohjeistetaan merkitsemään ilmiasu m-osakenttään, musiikin sovellusohjeessa h-osakenttään. 
776  
800  
810  
830  
Hakutiedot  

Ohjeessa termit kamariorkesteri ja sinfoniaorkesteri korvattu orkesterilla, vaikka löytyvät SEKOsta (vrt. 382).

Teoksen muoto liikkuvan kuvan hakutiedoissa

Anu