Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Yliopistokirjastot
HY Tau - Helsingin Tampereen yliopisto mukaan lukien Helsingin Tampereen yliopistollinen keskussairaalasairaala
ÅA - Åbo Akademi
Hanken - Hanken Svenska handelshögskolan
Aalto - Aalto-yliopisto
UEF - Itä-Suomen yliopisto mukaan lukien Kuopion OY - Oulun yliopisto mukaan lukien Oulun yliopistollinen sairaala
TY - Turun yliopisto mukaan lukien Turun yliopistollinen keskussairaala
VY - Vaasan yliopisto
OY - Oulun yliopisto mukaan lukien Oulun yliopistollinen sairaala
ÅA - Åbo Akademi
LUT - Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT
LY - Lapin yliopisto
Aalto - Aalto-yliopisto
JY - Jyväskylän yliopisto
Tau - Tampereen Hanken - Hanken Svenska handelshögskolan
HY - Helsingin yliopisto mukaan lukien Helsingin yliopistollinen keskussairaala
UEF - Itä-Suomen yliopisto mukaan lukien Tampereen Kuopion yliopistollinen sairaala
LUT - Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT JY - Jyväskylän yliopisto

AMK-kirjastot
Arcada - Yrkeshögskolan Arcada
Tamk - Tampereen ammattikorkeakoulu
YH Novia - Yrkeshögskolan Novia
Lapin amk Tamk - Lapin Tampereen ammattikorkeakoulu
Hamk - Hämeen ammattikorkeakoulu
Lapin amk - Lapin ammattikorkeakoulu

Tutkimuslaitoskirjastot
Kela - Kansaneläkelaitos
IL - Ilmatieteen laitos
ECHA - Euroopan kemikaalivirasto
Luke - Luonnonvarakeskus
GTK - Geologian tutkimuskeskus
TTL - Työterveyslaitos MML - Maanmittauslaitos
PRH - Patentti- ja rekisterihallitus
PVTUTKL - Puolustusvoimien Tutkimuslaitos
TTL - Työterveyslaitos
SYKE - Suomen ympäristökeskus
FIMEA - Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus FIMEA
Kela - Kansaneläkelaitos
VTT - Teknologian tutkimuskeskus VTT
THL - Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
SYKE ECHA - Suomen ympäristökeskusEuroopan kemikaalivirasto
PVTUTKL GTK - Puolustusvoimien TutkimuslaitosGeologian tutkimuskeskus
MML IL - MaanmittauslaitosIlmatieteen laitos
PRH - Patentti- ja rekisterihallitus
FIMEA - Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus FIMEA Luke - Luonnonvarakeskus