Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

  • Liikkuvan kuvan ohjeistus kaipaa tarkennusta yleisemminkin musiikin sovellusohjeessa. Esim. voiko säveltäjä olla videoaineiston 100-kentässä? Perinteisesti musiikin videotaltioinnit on käsitelty ensisijaisesti musiikkiteoksina, mutta toisaalta kyse on kokonaisteoksesta, jossa musiikki on vain yhtenä osana. Onko kyse siis pikemminkin siitä, että musiikkiteos liittyy liikkuvan kuvan teokseen, ja asia tulisi ilmaista suhteena esim. 700-kentässä? Kysymykseen palataan sovellusohjeen käsittelyn yhteydessä.
 • Leeni Pukkisen sähköposti (28.6.2018)Kysymys: Sovellusohjeeseen voisi laittaa nuottijulkaisuista esimerkkejä sellaisista tapauksista, joissa laulunuottijulkaisuissa on esitettävänä kielenä yksi kieli, mutta sanat löytyvät myös muille kielille käännettyinä, tai jos julkaisussa on usealla eri kielellä esitettäviä lauluja ja erikieliset sanat on kirjoitettu allekkain nuottien yhteyteen.
  Äänitteessä voi viitata tekstiliitteeseen, mutta miten laitetaan nuottijulkaisun yhteydessä, jos erikieliset versiot sanoista
  - ovat laulettavia ja on kirjoitettu allekkain nuottien yhteyteen
  - ovat laulettavia, mutta eivät ole nuottien yhteydessä, vaan esipuheessa tai julkaisun lopussa
  - ovat käännöksiä, eivät laulettavia, ja ovat esipuheen yhteydessä tai julkaisun lopussa.
  • Kysymys liittyy 546-kentän ohjeistukseen, ja se käsitellään tarkemmin sovellusohjeen läpikäynnin yhteydessä. Jaska perehtyy asiaan tarkemmin ja laatii ehdotuksen ohjeeksi.
 • Kentät 045 ja 046
  Sisällönkuvailun asiantuntijaryhmä suosittelee musiikin luomisajanohdan merkitsemistä koneymmärrettävässä muodossa samalla tavoin kuin muissa aineistoissa eli kenttään 046 (Sisällönkuvailuohje. Luku 11, Luomisaika). Mitä Muusa sanoo tähän Sisällönkuvailun asiantuntijaryhmän antamaan suositukseen (suositus taitaa kyllä mennä yli SisKun toiminta-alueen).
  • Muusa kannattaa 046-kentän käyttöön siirtymistä. Laaditaan ohjeistus sovellusohjeeseen. Myös 045-046-konversio olisi hyvä tehdä jossakin vaiheessa.

 • Eeva-Riitta Peltosen sähköposti 6.8.2018Kysymys:
  Ovatko musiikin sovellusohjeessa oikein esimerkit keston merkitsemisestä: sek=sekunti? Onko musiikissa eri tavoin sovittu kuin muun aineiston kuvailussa?
  Esim.
  300 ## ‡a 2 CD-äänilevyä (47 min 7 sek, 52 min 1 sek) : ‡b DDD
  300 ## ‡a 1 pianopartituuri (xi, 52 sivua) + ‡e 1 CD-äänilevy (32 min 15 sek)
  RDA 7.22 Kesto
  Linjaukset kohtaan B.7http://access.rdatoolkit.org/rdachp7-fi_rda7-1571.html
  sekunti s
  • Muutetaan musiikin sovellusohjetta vastaamaan yleistä sovellusohjetta.

...