Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Euroopan BIBFRAME-verkoston järjestämän seminaarin sivu ja esitykset

Alla muistiinpanoja kahdesta seminaaripäivästä (kuvailun näkökulmasta):

...