Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 • Palvelinympäristö on tilattu CSC:ltä 7.9.2018
 • HAMKin ja Kansalliskirjaston asiantuntijat ovat sopineet työnjaosta järjestelmän asennuksessa ja tietojen siirrossa
  • HAMKin tietojen siirrossa on tehty suoraviivaistuksia
   • Hankinnan ja saapumisvalvonnan tietoja ei tuoda KOHAan
   • Varastotietueet tuodaan vain niteettömään aineistoon
   • Tietokantaa on siivottu, eikä kaikkia kokoelmia tuoda KOHAan (esimerkiksi julkaisurekisteritiedot)
 • Tietojen siirrossa on päätetty säilyttää Voyagerin bib-tietueiden ID-tunnukset, jotta asiakkaiden suosikit ja listat säilyvät Finnassa
 • HAMKin toiminnallisuudet on saatu lähes kokonaan testattua KOHAssa ja Finnassa, osa toiminnallisuuksista voidaan testata vasta tuotantoympäristössä (esim. verkkomaksut)
 • Melindaa ei ole vielä liitetty KOHAan eikä sitä olla voitu testata
 • Edellytykset sille, että HAMK voi edetä käyttööntottoon viikolla 42
  • Tuotantoympäristö on valmis ja siellä on voitu testata ja todettu toimiviksi KOHA, konversio, Finna, Melinda 5.10. mennessä (viikon 40 loppuun mennessä).

4. Jyväskylän käyttöönoton tilannekatsaus

...