Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 • kannattaa pohtia, siirretäänkö käyttöönotossa kaikki data vai voidaanko tietyt asiat siivota kannasta pois ennen konversiota
  • esim. call slipit ja in -transit tilaiset niteet on JYKissä nähty tälläisinä
 • hetun tallentamiseen Hetulaan täytyy olla GDPR:än hyväksymä syy

Kysyttävää kehittäjiltä, nää saatiin kasaan, kaikkea ei taidettu kysyä

 • Hetula ja sen toiminta
 • Migraatioprosessin kuvaus -> mitä tapahtuu missäkin vaiheessa
 • Miten kauan migraatio kestää, vaikuttaako kannan koko?
 • Mitä vaikutusta migraatioon, jos ei ole sakkoja, huomautusmaksuja ym. Helpottaako esim. migraatioputken tekoa, nopeuttaako
 • onko kehittäjillä näkemusta käyttöönottojen järjestyksestä ts. pitäiskö helpot vetää ensin ja vaikeat viimeisenä
 • Miten holdings –tietue käytännössä toimii
 • Koha to marc mapping -> vaikuttaa Kohan Opacissa, onko meille merkitystä/tarvetta käyttää
 • Kaikki Koha-Opacin määritykset eivät toimi Finnassa. Onko tolla väliä / onko meillä listaa niistä, mitkä toimii?

...

 • kuultiin kumpaakin, enemmälti Olli-Anttia
 • Hetula uusien, eräajona vietyjen opiskelijoiden näkökulmasta HMän ymmärtämänä (saa korjata)
  • viedään uudet sisään, hetun menee Hetulaan, asiakastietoihin generoituu Hetula-koodi
  • kun näitä asiakkaita (ja kaikkia, joiden hetu on Hetulassa) haetaan esiin henkilötunnuksella, näytölle tulee näkyviin Hetula-koodi
  • riittävät oikeudet omaava voi tällä koodilla hakea esiin oikean asiakkaan. Koha-Suomessa näitä oikeuksia on vain laskutuksesta vastaavilla sekä joillakin muilla nimetyillä. Oikeuksia pystyttäneen muuttamaan
  • henkilö voidaan hakea esiin myös nimellä ja verrata hetuhaussa saatua Hetula-koodia hänen tiedoistaan löytyvään
 • muuta Hetulasta
  • konversiossa Hetulaan viedään vain oikean muotoiset hetut (ei tee näitä määrittäessä tässä väestörekisterikyselyä). Muut tallennetaan hetu-kenttään sellaisenaan.
  • Hetula on vasta koekäytössä, HAMKin lisäksi muita käyttäjiä ei vielä ole
  • palvelua kehitetään ja siinä yhteydessä huomioidaan myös meidän Koha-Suomesta eroavia tarpeita esim. noiden eräajettavien tietojen mahdollisimman jouhevan käsittelyn osalta
 • KK:lla on käytössään kaksi käyttöönottoon liittyvää "putkea". Toinen pistää pystyyn Koha-käyttöympäristön, toinen putki migroi datan Voyagerista Kohaan. Datan migroinnissa data haetaan Voyagerista, haetulle datalle tehdään putken parametreissä määritetyt muutokset ja valmis data viedään Kohaan. Näin "putkitettuna" käyttöönotto voidaan toteuttaa vähemmällä teknisellä osaamisella.
 • migraation kesto
  • HAMKin kanta migroituu indeksoimisineen n. 50 minuutissa. Kannassa on 70000 bibiä, 100000 nidettä ja tuhansia asiakkaita. Migraation kesto kasvaa suorassa suhteessa migroitavan datan määrään, eli isokin kanta on migroitavissa yön aikana. Tämä on ollut Olli-Antin periaate näitä tehtäessä.
 • kehittäjillä ei ollut näkemystä käyttöönottojen järjestykseen, kaikki hoituu
 • Nicholas kertoi lopuksi siitä, minkälaisia kyselyitä hän voi tehdä ja mitä keinoja meillä on datan massakorjauksiin

 

Lopetettiin n. 15.50