Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Sivu siirretty Julkaisuarkistopalvelut-asiakaswikiin 26.3.2019

8 Viittaustietojen kerääminen julkaisujen metatiedosta

Kokous viittaustietoehdotuksista

Aika: to 11.10.18 klo 10-12

Paikka: Leipätehdas Kaneli-kokoushuone (V520), Kaikukatu 4

Asialista:

 • Vähimmäisvaatimukset millä sitaattilaatikko luodaan
  • Tekijöissä on sukunimettomiä ja nimekkeet saattavat olla yksikirjaimisia
  • Vuosiluvussa neljä (4) merkkiä
  • Standarditunnukset, kuten?
  • Verkko-osoitteet kokonaisina
 • Vähimmäisvaatimukset yksittäisille kentille: jos kentässä on arvo, se lisätään viitelaatikkoon
 • Julkaisutyypit, joille omat ehdotukset viitelaatikoksi:
  • Artikkeli kokoomateoksessa
  • Artikkeli konferenssijulkaisussa
  • Artikkeli väitöskirjassa
  • Artikkeli kausijulkaisussa
  • Rinnakkaistallennettu artikkeli
  • Monografia
  • Väitöskirja
  • Kokoomateos
 • Omien ja muiden julkaisujen erottelu:
  • Omissa julkaisuissa viitelaatikon URN osoittaa omaan julkaisuarkistoon tallennettuun aineistoon, rinnakkaistallennuksissa muualle, eli alkuperäisen julkaisun tunnisteeseen (useimmiten kustantajan DOI)
   • Jos DOI löytyy, näytetään se ja jos ei, näytetään rinnakkaistallenteen URN
 • Metatietojen lähde
  • Lähteenä on mahdollisuuksien mukaan käytettävä itse dokumenttia
  • Myös auktorisoidut tiedonlähteet hyväksyttäviä, esim. ISNI, ORCID, ASTERI (ei avoinna kaikille)
   • Voi käyttää jos se on teknisesti mahdollista
 • Metatietojen valinta
  • Pitäisikö viitteessä mainittavien tekijöiden määrää rajata?
   • Noudatetaan APA-tyyliä: 
    • Ensimmäiset seitsemän tekijää listataan
    • jos tekijöitä on enemmän kuin seitsemän, kirjataan ensimmäiset kuusi tekijää, kolme pistettä (...) ja viimeinen tekijä
     • Esim: Miller, F. H., Choi, M. J., Angeli, L. L., Harland, A. A., Stamos, J. A., Thomas, S. T., . . . Rubin, L. H.
    • Tuntematon tekijä jätetään pois ja viite aloitetaan julkaisun nimellä, joka lopetetaan pisteeseen ja vuosilukuun suluissa
     • Esim: Merriam-Webster's collegiate dictionary (10th ed.). (1993).
  • URN:in ja muiden PID-tunnusten merkintä HTTP URI -muodossa
   • Jos pysyvä tunnus löytyy, URL-osoitetta ei pidä käyttää
 • Metatietojen mahdollinen järjestys
  • Noudatetaan APA:n ohjeita
  • Ehdotus järjestyksestä (ISO Working draft 690:2018, s. 8):
   • The usual order of elements in a reference is as follows:
    • name(s) of creator(s), if available;
    • title;
    • medium designation, if necessary;
    • edition;
    • production information (place and publisher);
    • publication date [in the name and date system (see Annex A), the year should not normally be repeated in this location unless a fuller date is necessary (e.g. for a serial)];
    • fond or collection, if applicable;
    • series title, if applicable;
    • numeration within the item;
    • standard identifier(s), if applicable;
    • availability, access or location information and access date if applicable;
    • additional general information.
   • If the name and date system commonly referred to as the Harvard system (see Annex A) is being applied, the year element is inserted after the creator.

    EXAMPLE           CRANE, D., 1972. Invisible Colleges. Chicago: University of Chicago Press.

 • Mahdollinen muotoilu
  • Käytetään APA:n tyyliohjeita
 • Julkaisun kielen vaikutus: Julkaisussa, saatavissa vs. englanniksi in, accessed
  • Jos tarpeen, käytetään viitelaatikossa julkaisun kielen sanoja
 • Julkaisun tiedot nimeksi laatikolle vai valitaanko vain yksi (helpoimmin teknisesti toteutettava)
  • Viitelaatikolla ei tarvitse olla otsikkoa, jos tiedot on eroteltu selkeästi muista sivun tiedoista, esim. ympyröity laatikolla
  • Jos pystyy, teen yhden ehdotuksen, jossa olisi kaikki vaihtoehtoiset muodot

Ehdotukset sitaattilaatikoiden muotoiluun:

Tietueen etusivulla mahdollisesti näytettävän viittausesimerkin/sitaattiboksin muotoilu APA-tyylillä. Sitaattiboksi on käytössä ainakin Theseuksessa, TamPubissa ja Jyväskylän yliopiston JYX:ssä.

...