Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 • lyhytaikaiseen käyttöön tarkoitetut painatteet kuten päivyrit, almanakat, kalenterit, mainokset, hintaluettelot, käyttöohjeet, ohjelmat, esitteet
 • tekstittömät julkaisut esim. postikortit, vihot yms., sekä itse täytettävät julkaisut
 • pelit ja lelut
 • tietokoneohjelmistot, joita ei ole tarkoitettu koulutukseen eikä opetukseen
 • videot, filmit ja kalvosarjat, joita ei ole tarkoitettu koulutukseen eikä opetukseen
 • sähköiset ilmoitustaulut
 • sähköpostit ja muu sähköinen kirjeenvaihto
 • henkilökohtaiset dokumentit (esim. sähköisessä muodossa olevat ansioluettelot ja henkilöesittelyt)
 • nuottijulkaisut
 • musiikkiäänitykset
 • jatkuvasti ilmestyvät julkaisut (esim. kausijulkaisut, jatkuvasti täydentyvät aineistot ja sarjat, joiden ilmestymisen päättymisajankohtaa eikä osien määrää ole etukäteen määrätty)

 

 

ISMN-tunnuksen saavat:

 • nuottijulkaisut
 • partituurit
 • pienoispartituurit
 • pianopartituurit
 • stemmapaketit (äänistä muodostuvat julkaisukokonaisuudet)
 • erikseen saatavat teoksen stemmat (äänet)
 • nuottivihot
 • valikoimat, antologiat
 • muut tallenteet, jotka ovat nuottijulkaisun osia (esim. ääninauha, joka on yksi sävellyksen 'stemmoista')
 • laulutekstit tai runot, jotka julkaistaan nuottijulkaisun kanssa 
 • ja ovat myös saatavissa erillisinä
 • kommentaarit, jotka julkaistaan nuottijulkaisun kanssa 
 • ja jotka ovat myös saatavissa erillisinä
 • laulukirjat, jotka sisältävät nuotteja
 • pistekirjoitusnuottijulkaisut
 • mikromuotoiset nuottijulkaisut
 • elektroniset nuottijulkaisut (esim. CD-ROM, PDF, EPUB)
 • julkaisun yksittäiset osat, kun ne julkaistaan erillisinä

...