Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Mer information om användningen av ISBN för identifiering av elektroniska resurser och DRM-skydd finns i internationella manualen för ISBN-användare ISBN Users' Manual i kapitel 6 .

 

Flerbandsverk och paket med olika produkter

...