Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

IANA har en list av registrerade namnrymder.Nationalbiblitekets URN-generator

Nationalbiblioteket stöder identifikatorer baserade på ISBN, ISSN och NBN, som alla utdelas av det.

...