Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

071 - National Agricultural Library, tiedot kappaleesta (T)

 

...

072 - Aihealuekoodi (T)

Kokoelmakarttahankkeen ohjausryhmä suosittelee, että yksi kirjasto antaa vain yhden aihealuekoodin kullekin julkaisulle. Koodin antamista suositellaan vain yleiskokoelman julkaisuille.
Kokoelmakartan koodi osakentässä ‡2 on kkaa.

Kokoelmakarttahankkeessa perustettu luokitus. Kokoelmakartan aihealueryhmät vuodelta 2008:
http://www.varastokirjasto.fi/kokoelmakartta/opasteet/Aihealueet.pdf

1. indik. Määrittelemätön
2. indik. 7 - Sanaston lyhenne osakentässä ‡2

Osakenttä Osakentät
‡a Aihealuekoodi
‡2 kkaa

Esimerkki SIMERKKI
072 #7 ‡a 80 ‡2 kkaa

 

...

074 - U.S. Government Printing Office kappalenumero (T)

...