Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Päivitetty Versio 2.2 10/2019

PAINETTUJEN MONOGRAFIOIDEN KUVAILU MARC 21:SSÄ RDA-KUVAILUOHJEIDEN MUKAAN


Tämä on ajantasainen pikaohje painettujen monografioiden RDA-kuvailuun MARC 21 -formaatilla.Mukana on pääkohdat, yksityiskohtaiset ohjeet formaatin kenttien käyttöön löytyvät MARC 21 -formaatin sovellusohjeesta.

...

RDA-LUKU

MARC 21-kenttä
tiedonlähteet

Ohjeteksti, esimerkit

Ydinelementit /
linjaukset

TEMK
6.9 Sisältötyyppi  (linkki)Nimiö/06 = a - Tietueen tyyppiTeksti (liittyy kenttään 336 sisältötyyppi)
E
2.13 Julkaisutapa, yhtenä yksikkönä ilmestyvä aineisto tai moniosainen monografia (linkki)Nimiö/07 = m - Bibliografinen tasoMonografia ; Julkaisutapa, yhtenä yksikkönä ilmestyvä aineisto tai moniosainen monografia
M

Nimiö/17 = 4 - Koodaustaso4 : välitaso 


Nimiö/18 = i - Luettelointisäännöti : ISBD välimerkitys


008/06 = julkaisun tyyppi / julkaisuajan tila
 • s = yksi julkaisuvuosi
 • t = julkaisuvuosi ja tekijänoikeusvuosi (ks. kenttä 264)
 • m = jakautuu useammalle vuodelle
 • r = näköispainos ja alkuperäinen julkaisuvuosi (ei käytetä lisäpainosten kohdalla, korjaa, jos poimitussa tietueessa käytetty)

M
7.12 Sisällön kieli (linkki)008/35-37 = kielikoodiKielikoodi myös kenttään 041 ja tarvittaessa myös huomautus kenttä 546.
E
2.15 Manifestaation tunniste (linkki)

020 ISBN

Tiedonlähde: Mikä tahansa

Käsillä olevan manifestaation tunniste 020a-osakenttään, muiden - aineistossa mahdollisesti mainittujen - ilmiasujen ISBN:t kenttään 776.

Sidotun ja nidotun manifestaation ISBN-tunnukset voidaan merkitä samaan tietueeseen toistamalla kenttää 020, jos manifestaatiot eivät muuten eroa toisistaan.

Muodollisesti virheellinen ISBN merkitään samaan 020 kentän osakenttään z. Jos ISBN kuuluu toiselle julkaisulle, se merkitään uuteen 020 ‡z-alkuiseen kenttään.

Poimituissa tietueissa muiden ilmiasujen ISBN on voitu tallentaa 020 kentän osakenttään z, siirrä ne 776-kenttään.

Osakenttä ‡q - sidosasut ym. lisämääreet aukikirjoitettuina

YdinelementtiM
2.15 Manifestaation tunniste (linkki)

024 3 EAN-koodi

Tiedonlähde: Mikä tahansa

(valinnainen)
M

040 Luetteloiva organisaatio
 • ‡a Alkuperäinen luetteloiva organisaatio
 • ‡b Luettelointikieli, esim. fin
 • ‡e Kuvailukäytäntö, merkintä: rda

Ulkomaisista tietokannoista poimittuihin konvertoidaan luettelointikieleksi mul. Primaariluetteloituihin merkitään fin tai swe, samoin jos kuvailu muutetaan suomen- tai ruotsinkieliseksi.

Konversiossa jätetään osakenttä ‡a, poistetaan ‡d-osakentät. Primaariluetteloinnissa käytetään a-osakenttää, jonka avulla tilastoidaan myös alkuperäisluetteloitujen tietueiden määrä vuosittain.

Jos muokkaat tietueen hakutietoja, merkitse organisaatiosi ISIL-tunnus osakenttään ‡d. Osakenttä ‡d on toistettava.7.12 Sisällön kieli (linkki)041 Kielikoodi (ks. myös 546)

Formaatin mukaan kenttää ei käytetä, jos siihen merkittäisiin vain yksi a-osakenttä. Suomalaisen käytännön mukaan 041-kenttä kuitenkin aina merkitään monografioiden kuvailussa.

 • ‡a Tekstin kieli (kieli, jolla teos on saanut ilmaisunsa eli ekspression kieli)
 • ‡b Tiivistelmän tai abstraktin kieli
 • ‡h Alkuperäinen kieli (ensimmäisen ekspression kieli eli kieli jolla teos alun perin on saanut ilmaisunsa, jos kuvailun kohteena on käännös)

E

9 Henkilöiden identifiointi
10 Sukujen identifiointi
11 Yhteisöjen identifiointi
19 Teokseen liittyvät henkilöt, suvut ja yhteisöt (linkki)
18.5 Suhteen määritteet (linkki)
Liite C: artikkelit (linkki)
Liite F: lisäohjeita henkilönnimien merkitsemisestä, etuliitteet (linkki)
Liite I: Suhteen määritteet (linkki )

100/110/111 Pääkirjaus – henkilönnimi / yhteisönnimi / kokouksen nimi

Tiedonlähde: Asteri ja muut auktoriteettien tiedonlähteet, muut muodolliset merkinnät aineistoissa, hakuteokset

 


 


Henkilö/yhteisö, joka on vastuussa teoksen sisällön luomisesta
100 1# ‡a Campbell, Steve, ‡d 1952- ‡e kirjoittaja.

Teoksen ensimmäinen päävastuullinen tekijä (creator) merkitään aina 100/110/111 kenttään, vaikka samassa roolissa olisi usempi kuin kolme tekijää.

Suhteen määrite kertoo aineiston ja siihen liittyvän henkilön, suvun tai yhteisön (jota edustaa auktorisoitu hakutieto ja/tai tunniste) välisen suhteen luonteen.

Käytetään valmiita termejä, jotka Liitteessä I. kohdassa 2.1 Suhteen määritteet tekijöille. Termit myös Metatietosanastossa.


T
6 Teosten ja ekspressioiden identifiointi (linkki)

130 Pääkirjaus - yhtenäistetty nimeke

= Ensisijainen nimeke, vakiintunut kokoava nimeke


Tiedonlähde: Mikä tahansa


Manifestaation suhde teokseen ja ekspressioon

Tähän kenttään merkitään teoksen ensisijainen   nimeke silloin, kun tietueessa ei ole 1XX-tekijäkenttää

Jos manifestaatio sisältää useampia teoksia, niin käytä kenttää 730


T / E
6 Teosten ja ekspressioiden identifiointi (linkki)

240  Lisäkirjaus - Yhtenäistetty nimeke

= Ensisijainen nimeke, vakiintunut kokoava nimeke

Tiedonlähde: Mikä tahansa

Manifestaation suhde teokseen ja ekspressioon

Kenttää käytetään teoksen ensisijaisen
nimekkeen tallentamiseen, kun tietueessa on 1XX-tekijäkenttä

Jos manifestaatio sisältää useampia teoksia, käytä kenttää 700


T / E

Liite A Isot alkukirjaimet (linkki)
2.3 Nimeke (linkki)
2.3.3 Rinnakkainen päänimeke (
linkki)

2.3.4 Muu nimeketieto (linkki)
2.3.5 Rinnakkainen muu nimeketieto
(linkki)


245 Nimeke- ja vastuullisuusmerkintöTiedonlähteiden järjestys: nimiösivu, kannet tai irtopäällys, seliteteksti, kolofoni, muu aineistoon sisältyvä lähde, aineiston ulkopuolinen lähde

 • ‡a - Päänimeke 
 • ‡b - Muut nimeketiedot 

Rinnakkainen päänimeke, Muu nimeketieto, Rinnakkainen muu nimeketieto

 • ‡n - Numerointitieto
 • ‡p - Teoksen osan nimi

245 00 ‡a Rajaton kulttuuri : ‡b pohjoismainen kulttuurifoorumi Helsingissä 5.3.1992
245 00 ‡a Julkaisuja. ‡n Sarja B, ‡p Työselostuksia
245 10 ‡a Suomalais-ruotsalainen tekniikan ja kaupan sanakirja = ‡b Finsk-svensk fackordbok

Tiedot jäljennetään kuvailuun aineistosta (myös osan numerointi)
245 10 ‡a Taide ja nerous. ‡n Osa VI

Isojen alkukirjainten käytössä noudatetaan kielikohtaisia oikeinkirjoitussääntöjä.

Ydinelementti: Päänimeke, rinnakkainen päänimeke ja muu nimeketieto

M
2.4 Vastuullisuustiedot (linkki) 
2.4.1.5 Useita nimiä sisältävä vastuullisuustieto
2.4.1.6 Useampi vastuullisuustieto
2.4.2 Päänimekkeeseen liittyvä vastuullisuustieto

245 Nimeke- ja vastuullisuusmerkintö
Vastuullisuusmerkintöjen tiedonlähteiden järjestys: päänimekkeen tiedonlähde, muu aineistoon sisältyvä lähde, muu lähde


 • ‡c - Vastuullisuusmerkinnöt jne. 

245 14 ... / ‡c Douglas K. Van Duyne, James A. Landay, Jason I. Hong.

Nimien poisjättäminen merkitään kuvailukielellä eli suomeksi tai ruotsiksi esim. näin: [ja viisi muuta]/[och fem andra]. Ulkomaisista tietokannoista poimituissa tietueissa ilmausten kieltä ei tarvitse muuttaa.

245 10 ‡a ... / ‡c Arto Mustajoki [ja kahdeksan muuta].

Vastuullisuusmerkinnöstä (245‡c) poisjätettyjä tekijännimiä voidaan merkitä lisäkirjauksiksi kenttiin 700, 710, 711 eli hakutietona voi olla myös sellaisen tekijän nimi, jota ei näy kuvailussa.

HUOM! Hakukentissä 7xx ja huomautuskentissä 5xx, voi olla muitakin tekijöitä kuin 245 c-kentässä esiintyviä.

Päänimekkeeseen liittyvä vastuullisuusmerkintö on ydinelementti (jos vastuullisuusmerkintöjä on useampi kuin yksi, vain ensimmäinen vaaditaan).

SKL: Muut vastuullisuusmerkinnöt merkitään, jos ne ovat tarpeen julkaisun tunnistamiseksi tai niitä pidetään muuten tärkeinä kuvailtavan aineiston kannalta.

Vastuullisuustiedoista voi jättää pois ammatit, tutkinnot, työpaikat ym.

Jos vastuullisuusmerkintöön sisältyy useamman kuin kolmen samassa roolissa tai yhtäläisessä vastuussa olevan toimijan nimet, merkitään vain kunkin rooli- tai vastuuryhmän ensimmäinen nimi.

M

2.3.3 Rinnakkainen päänimeke
2.3.4 Muu nimeketieto
2.3.5 Rinnakkainen muu nimeketieto
2.3.6 Varianttinimeke

246 Muut nimekkeet 

 

Lisäkirjaus-kenttä, johon tallennetaan nimekelisäkirjauksia ja tarvittaessa huomautusteksti.

Nimeke on usein näkyvissä 245-kentässä

   Tiedonlähde Mikä tahansa                      

   


                       

 

Lisäkirjauksia 245‡a päänimekkeeseen liittyvistä nimekkeistä osakentissä 245‡b tai ‡p (rinnakkainen päänimeke, osanimeke, muut nimeketiedot ja nimekkeen osat).

Myös lisäkirjaukset varianttinimekkeistä ja "Tunnetaan myös nimellä" -lisäkirjaukset

 • ‡a - Päänimeke
  Kenttä ei sisällä ohitusindikaattoria, joten artikkelit jätetään pois nimekkeestä.
 • ‡b - Muut nimeketiedot 
 • ‡i - Näyttöteksti
  Metatietosanastosta löytyy i-osakentässä käytettäviä fraaseja (linkki)

246 1# ‡i Alanimeke kannessa: ‡a Successful pictures from your digital camera

245 10 ‡a Yö ja päiwä : ‡b näytelmä yhdessä näytöksessä
246 3# ‡a Yö ja päivä

130 0# ‡a Annihilation (elokuva : 2018)
245 10 ‡a Annihilation
246 1# ‡i Tunnetaan myös nimellä: ‡a Hävitys

Rinnakkaisesta päänimekkeestä tehdään lisäkirjaus 246-kenttään

Muista nimeketiedoista tehdään tarvittaessa lisäkirjaukset kenttään 246.

Lisäkirjauksen - voi ottaa myös aineiston ulkopuolelta.M

2.5 Painostiedot (linkki)

2.5.6 Nimetty uudistettu painos (linkki)

250 Painostieto

Tiedonlähteiden järjestys:  päänimekkeen tiedonlähde, muu aineistoon sisältyvä tiedonlähde, muu aineistoon liittyvä tiedonlähde

Merkitään tiedonlähteessä esiintyvässä muodossa.

Ei tekstin lyhentämistä, ellei tiedonlähteessä itsessään ole lyhennetty

250 ## ‡a Toinen painos.
250 ## ‡a 2. painos.
250 ## ‡a 1. p.
250 ## ‡a III painos.
250 ## ‡a 2nd edition.
250 ## ‡a Second edition.

Lisäpainokset merkitään 500-kenttään.

Ydinelementti: Painostieto ja tieto nimetystä uudistetusta painoksesta
M
2.7. Tuotantotiedot (linkki)

264 Huomautus tuotanto-, kustannus-, jakelu-, valmistus- ja tekijänoikeustiedoista

toistettava kenttä

Tiedonlähteiden järjestys: päänimekkeen tiedonlähde, muu aineistoon sisältyvä tiedonlähde, muu aineistoon liittyvä tiedonlähde

2. indikaattorin arvo kertoo, mikä funktio kenttään tallennetulla entiteetillä on
2. ind '0' = tuottaminen (esim. julkaisemattomat opinnäytteet)

Tuotantoaika merkitään niin kuin tiedonlähteessä, esim. roomalaisin numeroin ilmaistu tuotantoaika merkitään roomalaisin numeroin.

264 #0 ‡a [Turku], ‡c 2014.

Ydinelementti: Tuotantoaika julkaisemattoman aineiston kuvailussa. Muut tuotantotietojen elementit ovat valinnaisia.M
2.8. Julkaisutiedot (linkki)

* Huomaa luku: 2.8.6.6 Yksiosaisen aineiston julkaisuaika ei esiinny julkaisussa

264 Huomautus tuotanto-, kustannus-, jakelu-, valmistus- ja tekijänoikeustiedoista

toistettava kenttä

Tiedonlähteiden järjestys: päänimekkeen tiedonlähde, muu aineistoon sisältyvä tiedonlähde, muu aineistoon liittyvä tiedonlähde

2. ind. '1' = kustantaminen

Julkaisuaika merkitään niin kuin tiedonlähteessä, esim. roomalaisin numeroin ilmaistu julkaisuaika merkitään roomalaisin numeroin.

Jos pakollinen tieto puuttuu, merkitään kuvailukielellä esim. [Kustannuspaikka tuntematon], [kustantaja tuntematon]

264 #1 ‡a Helsinki : ‡b University of Helsinki, ‡c 2014.

Tarkennuksia 264-kentän vuosien merkitsemisestä

 

Ydinelementit julkaistun aineiston kuvailussa: Ensimmäinen kustannuspaikka, ensimmäisen kustantajan nimi ja julkaisuaika.

M
2.9 Jakelutiedot (linkki)

264 Huomautus tuotanto-, kustannus-, jakelu-, valmistus- ja tekijänoikeustiedoista

toistettava kenttä

Tiedonlähteiden järjestys: päänimekkeen tiedonlähde, muu aineistoon sisältyvä tiedonlähde, muu aineistoon liittyvä tiedonlähde

2. ind. '2' = jakelu

Jakeluaika merkitään niin kuin tiedonlähteessä, esim. roomalaisin numeroin ilmaistu jakeluaika merkitään roomalaisin numeroin.

Jos pakollinen tieto puuttuu, merkitään kuvailukielellä esim. [jakaja tuntematon]Jakajan nimi on lisäydinelementti videotallenteiden kuvailussa. Muissa aineistoissa jakelutietojen elementit ovat valinnaisia.

M
2.10.2 Valmistustiedot (linkki)

264 Huomautus tuotanto-, kustannus-, jakelu-, valmistus- ja tekijänoikeustiedoista

toistettava kenttä

Tiedonlähteiden järjestys: päänimekkeen tiedonlähde, muu aineistoon sisältyvä tiedonlähde, muu aineistoon liittyvä tiedonlähde

 


2. ind. '3' = valmistaminen

Valmistusaika merkitään niin kuin tiedonlähteessä, esim. roomalaisin numeroin ilmaistu valmistusaika merkitään roomalaisin numeroin.

264 #1 ‡a [Kustannuspaikka tuntematon] : ‡b [kustantaja tuntematon ] , ‡c 2014.
> ei latinankielisiä lyhenteitä
264 #3 ‡a Keuruu : ‡b Otavan kirjapaino
> ei kaarisulkuja

Aineistossa vain valmistusaika: julkaisuajaksi merkitään valmistusaikaa vastaava vuosi hakasulkeissa, jos sen voidaan olettaa vastaavan julkaisuaikaa

264 #1 ‡aHelsinki : ‡b Edita, ‡c [2015]
264 #3 ‡c 2015.

Ei ydinelementti,
merkitään Fennica-kuvailussa

M
2.11 Copyright-vuosi (linkki)

264 Huomautus tuotanto-, kustannus-, jakelu-, valmistus- ja tekijänoikeustiedoista

Tiedonlähde: mikä tahansa lähde

 

toistettava kenttä

2. ind. '4' = tekijänoikeusvuosi

Copyright-vuosi merkitään niin kuin tiedonlähteessä, esim. roomalaisin numeroin ilmaistu copyrightvuosi merkitään roomalaisin numeroin, copyright-merkki ilman välilyöntiä.

Kirjassa vain copyright-vuosi: julkaisuvuosi arvioitu sen mukaan:
264 #1  ‡a Kemptville, Ontario : ‡b Veterans Publications, ‡c [2010] 

264 #4  ‡c ©2010
Kiinteisiin kenttiin merkittävä 008/06 arvo t, 008/07-10 julkaisuvuosi, 008/11-14 tekijänoikeusvuosi

Julkaisu-, copyright- ja painovuosien merkitseminen

Linjaus: Copyright-vuosi merkitään, jos se poikkeaa julkaisuajasta.

M

3.4 Laajuus (linkki)
7.15 Kuvitus (linkki)
3.5 Koko (linkki)

300 Ulkoasutiedot                           Tiedonlähde: aineisto itse tai liitteenä oleva materiaali tai kotelo

300 ## ‡a xiv, 312 sivua : ‡b kuvitettu ; ‡c 25 cm
300 ## ‡a 25 numeroimatonta sivua, 100 sivua  + ‡e 1 CD-ROM-levy
300 ## ‡a 2 nidettä (152, 167 sivua)

Ei käytetä lyhenteitä!  


Ydinelementti: Laajuus on ydinelementti ainoastaan silloin, kun aineisto on täydellinen tai jos sen koko laajuus tiedetään. Osayksiköiden laajuudet merkitään vain jos ne ovat helposti todennettavissa ja niitä pidetään tärkeinä tunnistamisen tai valinnan kannalta.

Kuvitus merkitään, kun sitä pidetään tärkeänä.

Julkaisun selän korkeus voidaan merkitä.

E/M
6.9 Sisältötyyppi  (linkki)336 Sisältötyyppi

Ilmaisee sisällön esitysmuodon ja sen, minkä aistin välityksellä sisältö on tarkoitus vastaanottaa

336 ## ‡a teksti ‡b txt ‡2 rdacontent

Liittyy nimiön/06 arvoon a = Teksti

Käytetään valmiita termejä ja koodeja (osakentät b ja 2): http://www.loc.gov/standards/valuelist/rdacontent.html
termit löytyvät Alephin valmiista osakenttien sisältövaihtoehdoista
Kenttä on toistettava, eli esimerkiksi jos kuvailun kohde sisältää runsaasti kuvitusta, lisää toinen kenttä:
336 ## ‡a stillkuva ‡b sti ‡2 rdacontent  

Ydinelementti
E
3.2 Mediatyyppi (linkki)337 Mediatyyppi

Jaottelu, joka ilmaisee aineiston sisällön katsomiseen, toistamiseen, suorittamiseen ym. tarvittavan laitteen tyyppiä.

Käytetään valmiita termejä ja koodeja (osakentät b ja 2): http://www.loc.gov/standards/valuelist/rdamedia.html
Termit löytyvät Alephin valmiista osakenttien sisältövaihtoehdoista.
337 ## ‡a käytettävissä ilman laitetta ‡b n ‡2 rdamedia

Lisäydinyelementti
M
3.3 Tallennetyyppi (linkki)338 Tallennetyyppi

Jaottelu, joka ilmaisee tallennusvälineen muotoa yhdessä aineiston sisällön katsomiseen, toistamiseen, suorittamiseen ym. tarvittavan laitetyypin kanssa

Käytetään valmiita termejä ja koodeja (osakentät b ja 2): http://www.loc.gov/standards/valuelist/rdacarrier.html
Termit löytyvät Alephin valmiista osakenttien sisältövaihtoehdoista.

Metatietosanasto: http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:mts:m180
338 ## ‡a nide ‡b nc ‡2 rdacarrier

Ydinelementti
 M
2.12. Sarjatiedot (linkki) 490 Sarjamerkintö ei lisäkirjausmuodossa

Tiedonlähteiden järjestys: sarjan nimiösivu/julkaisun päänimekkeen tiedonlähde, jokin muu aineistoon sisältyvä lähde, jokin muu lähde


Sarjan ja alasarjan numerointi ilmoitetaan tiedonlähteessä merkityssä muodossa.


M
24.4.3 Viittauksen kohteena olevan teoksen, ekspression, manifestaation tai kappaleen kuvailu (linkki)
 

830 Sarjalisäkirjaus – yhtenäistetty nimeke        

Tiedonlähde: sarjan hakumuoto

Manifestaation ja teoksen välinen suhde. MARC 21:ssa ei tarvitse merkitä suhdetta, koska formaatin kenttä kertoo sen suoraan.

Hakutieto muodostetaan sarja-aineiston päänimekkeestä (tarvittaessa käytetään erottamiseen muuta nimeketietoa ja vastuullisuustietoja), ISSN-tunnisteesta ja sarja-aineistojen numerointitiedosta. Merkitään kuten 2.12 Sarjatiedot (linkki)

Sarjan päänimeke ja numerointi sekä alasarjan päänimeke ja numerointi ydinelementtejä

Suomalaisten kirjastojen linjaus: myös ISSN on ydinelementti
Huom! Numeron lyhenne on nro (ei n:o).

T

2.17 Huomautus manifestaatiosta (linkki) ym.

500 Yleinen huomautus

Tiedonlähde mikä tahansa

Huomautukset, jotka eivät sovi muihin huomautuskenttiin.

500 ## ‡a Eripainos: Lakimies 1985: nro 8, sivut 31-36.

500 ## ‡a Lisäpainokset: Reprint 2014.
500 ## ‡a Lisäpainokset: 5. painos 2015.

Linjaus: Lisäpainokset merkitään Melinda-kuvailussa.

T/E/M/K

7.9 Tieto väitöskirjasta (linkki)

502 Väitöskirjahuomautus


Tiedonlähde mikä tahansa

Käytetään Metatietosanaston termejä, esimerkiksi:
Väitöskirja
Doktorsavhandling

Oppiarvoa ei merkitä. Väittelyvuosi merkitään aina.

502 ## ‡a Väitöskirja : ‡c Oulun yliopisto, ‡d 1992.
502 ## ‡a Väitöskirja : ‡c Itä-Suomen yliopisto,
Kuopio, ‡d 2014.

Ydinelementti

KUMEAn linjaus: ei merkitä oppiarvoa vaan väitöskirjan termi, ei myöskään oppiarvon myöntämisvuotta vaan väittelyvuosi.


T

25.1 Viittauksen kohteena oleva teos (linkki)

24.4.3 Viittauksen kohteena olevan teoksen, ekspression, manifestaation tai kappaleen kuvailu (linkki)

505 Määrämuotoinen huomautus sisällöstä

Tiedonlähde mikä tahansa

Kokoomateoksen sisältämien teosten nimekkeet voidaan merkitä kenttään 505 (tai suoraan lisäkirjauksiksi 700 12).

100 1  ‡a Rönkä, Matti, ‡e kirjoittaja.
245 10 ‡a Kahden maan kulkija / ‡c Matti Rönkä.
505 00 ‡t Isä, poika ja paha henki ; ‡t Tuliaiset Moskovasta ; ‡t Väärän maan vainaja / ‡
r Matti Rönkä.

245 10 ‡a Kyselytutkimuksen mittarit ja menetelmät / ‡c Kimmo Vehkalahti.
505 0# ‡a Johdanto -- Mittaus ja tiedonkeruu -- Aineiston esikäsittely -- Aineiston tiivistäminen -- Havaintojen vertailu -- Aineiston ryhmittely -- Ryhmien visualisointi -- Ohjelmistot ja dokumentointi.


Ydinelementti (kokoomateosten nimekkeet)T
7.12 Sisällön kieli (linkki)

546 Huomautus kielistä

Tiedonlähde mikä tahansa

Tarvittaessa täydentämään kentän 041 tietoja
546 ## ‡a Teksti puolaksi, sisällysluettelot venäjäksi ja englanniksi.

Lisää kielisisältöä tarkentavia ilmauksia löytyy Metatietosanastosta


E

9 Henkilöiden identifiointi (linkki)
10 Sukujen identifiointi (linkki)
11 Yhteisöjen identifiointi (linkki)
19 Teokseen liittyvät henkilöt, suvut ja yhteisöt (linkki)
20 Ekspressioon liittyvät henkilöt, suvut ja yhteisöt (linkki)
21 Manifestaatioon liittyvät henkilöt, suvut ja yhteisöt (linkki)
22 Kappaleeseen liittyvät henkilöt, suvut ja yhteisöt  (linkki)
18.5 Suhteen määritteet (linkki)
Liite I: Suhteen määritteet ( linkki  ) 

700/710/711 Lisäkirjaus – henkilönnimi / yhteisönnimi / kokouksen nimi

Tiedonlähde: Nimissä Asteri ja muut auktoriteettien tiedonlähteet, muut muodolliset merkinnät aineistoissa, hakuteokset

700 0# ‡a Ranveig Sigurðardottír‏, ‡e toimittaja. 
700 1# ‡a Carpelan, Pirkko, ‡e toimittaja, ‡e kääntäjä.
700 1# ‡a Paasikivi, J. K., ‡e kirjoittaja.

700 1# ‡a Meikäläinen, M.-L., ‡e toimittaja.
700 1# ‡a Trollope, Anthony, ‡d 1815-1882, ‡e kirjoittaja. ‡0 (isni)1234567899999799

710 1#  ‡a Suomi. ‡b Sosiaali- ja terveysministeriö. ‡b Hyvinvoinnin  ja terveyden edistämisen osasto.

Teosten välinen suhde
700 1#
‡i Teoksen perustana: a Kivi, Aleksis, ‡d1834-1872. ‡t Nummisuutarit. Tekijä-nimekelisäkirjaus:

Analyyttinen kirjaus, silloin kun lisäkirjauksen kohde sisältyy bibliografisessa tietueessa kuvailun kohteeseen. Huom! 2. indikaattorin arvo = 2 

700 12 ‡i Sisältää (teos): ‡a Kujala, Erkki, ‡d 1939- ‡t Kujalan Oskari ja hänen sukunsa. 

Kokoomateoksen sisältämien teosten nimekkeet voidaan merkitä kenttään lisäksi myös 505.

700 12 ‡i Sisältää (teos): ‡a Rönkä, Matti. ‡t Isä, poika ja paha henki.
700 12 ‡i Sisältää (teos): ‡a Rönkä, Matti. ‡t Tuliaiset Moskovasta.
700 12 ‡i Sisältää (teos): ‡a Rönkä, Matti. ‡t Väärän maan vainaja.


T/E/M/K

6 Teosten ja ekspressioiden identifiointi (linkki)

730 Lisäkirjaus - yhtenäistetty nimeke

Tiedonlähde: Mikä tahansa lähde

Manifestaation suhde teokseen ja ekspressioon, teoksista, joilla ei ole päävastuullista tekijää

730 02 ‡i Sisältää (teos): ‡a Savolaisia väännöksiä.
730 02 ‡i Sisältää (teos): ‡a Lisää savolaisia väännöksiä.

Samoin teosten ja ekspressioiden väliset suhteet, silloin kun teoksella ei ole päävastuullista tekijää


730 0# ‡i Teoksen perustana: ‡a Superfoods supereasy
(suomenkielinen teos Superruokaa helposti ja herkullisesti ei ole suora käännös, vaan perustuu tähän teokseen)


T/E
6 Teosten ja ekspressioiden identifiointi (linkki)

740 Lisäkirjaus nimekkeestä

Tiedonlähde: Mikä tahansa

Lisäkirjaukset kuvailun kohteeseen liittyvistä tai analyyttisistä nimekkeistä, jota ei ole auktorisoitu.

Kun kokoomateos on käännös, lisäkirjaukset käännösten nimekkeistä tähän:

100 1# ‡a Gavalda, Anna, ‡e kirjoittaja. 
245 10 ‡a Ihanaa elämää /  ‡c Anna Gavalda ; suomentanut Lotta Toivanen. 
700 12 ‡i Sisältää (teos): ‡a Gavalda, Anna. ‡t Billie, ‡l suomi.
700 12 ‡i Sisältää (teos): ‡a Gavalda, Anna. ‡t Vie en mieux, ‡l suomi.
740 02 ‡a Lempi ei ole leikin asia. 
740 02 ‡a Parempaa elämää.

Tarvittessa myös lisäkirjaukset 700t-osakenttään merkittyistä analyyttisten kirjausten nimekkeistä (kuvailtuun teokseen sisältyvien teosten nimekkeet).
Kentän 700 esimerkki täydennettynä kentällä 740:

740 02 ‡a Kujalan Oskari ja hänen sukunsa.


T/E
27 Manifestaatioiden väliset suhteet (linkki)776 Linkkikenttä: Toinen ilmiasu

Manifestaatioiden välinen suhde

Osakenttä ‡i: Käytetään suomenkielisiä ilmauksia, esim. Painettu ja Verkkoaineisto

 776 08 ‡i Verkkoaineisto: ‡z 9789004258457


M

...