Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

TilastointitapaAineistotyyppi
Lukukerrat tai latauksetKokotekstiaineistot
TiedonhautViitetietoaineistot ja ne kokotekstiaineistot, joista ei saada lukukertojen tai latauksien määrää
YhteydenototVain ne aineistot, joista ei saada lukukertojen tai latauksien määrää eikä tiedonhakuja


FinELib-aineistojen tilastointi  tilastointi -taulukkoon
on listattu aineistoittain FinELib-toimiston keräämät tilastotiedot. Taulukkoon on myös merkitty ne aineistot, joista kirjastot saavat tilastot omalla käyttäjätunnuksellaan suoraan kustantajan palvelimelta. Joistakin aineistoista kirjastot saavat laajempia käyttötilastoja kuin mitä FinELib kerää. Taulukosta näkyvät myös ne FinELib-aineistojen tuottajat, jotka eivät pysty toimittamaan mitään käyttötilastoja.  

Joidenkin aineistojen osalta tilastotietoja on tallennettu FinELibin ekstranettiin. Linkkilista: Halti → Tilastot-välilehti.

UI Expand
titleFinELib-aineistojen tilastointi

...

2020 -taulukko

Office Excel
col5
gridfalse
nameFinELib-aineistojen_tilastointi_2020.xlsx
sheetFinELib-aineistojen tilastointi 2019
row71

Mitä tunnuslukuja lasketaan?

...

Tip
titleCOUNTER-tilastosuositukset e-aineistoille

Kustantajien, välittäjien ja kirjastojen yhteinen kansainvälinen COUNTER-projekti (Counting Online Usage of Networked Electronic Resources) on tuottanut elektronisten aineistojen käyttötilastointiin sovellettavia suosituksia vuodesta 2002 lähtien. COUNTERin suurin vaikutus näkyy ulkomaisilta kustantajilta saatujen tilastotietojen yhdenmukaisuudessa, luotettavuudessa ja vertailtavuudessa. Suomalaiset kustantajat eivät noudata COUNTER-tilastosuositusta.

COUNTER-hankkeen sivut: https://www.projectcounter.org/

Ks. aineiston COUNTER-yhteensopivuus: https://www.projectcounter.org/about/register/

Tilastotietojen siirto Haltista KITT:iin

...