Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Tarkemmat tiedot aineiston sisällön ilmaisemiseen käytetystä kielestä tai  kielistä merkitään, jos niitä pidetään tärkeinä tunnistamisen tai valinnan kannalta. Käytetään tarvittaessa täydentämään kentän 041 tietoja.

...