Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Indikaattorit: Molemmat indikaattorit ovat määrittelemättömiä.

Osakenttäkoodit (valikoima):
‡a - Huomautus kielistä (ET)
‡b - Tietoa aakkostosta, kirjoitusjärjestelmästä jne. (T)
‡3 - Aineiston osa, jota tiedot koskevat (ET)

Loppupiste : Kentän loppuun lisätään piste, jos kenttä ei muuten lopu lyhenteen pisteeseen tai virkkeen lopetusmerkkiin (pisteeseen, huutomerkkiin, kysymysmerkkiin, kolmeen pisteeseen). Piste lisätään myös esim. sulkumerkin, yhdysmerkin ja ajatusviivan jälkeen. Piste lisätään ennen osakenttää ‡3.

Ekspressio
RDA 7.12 Sisällön kieli

LISÄYDINELEMENTTI

‡a - Huomautus kielistä (ET)
Tekstimuotoinen huomautus kielistä, joita kuvailtavassa aineistossa käytetään. Koodimuotoiset tiedot kielistä tallennetaan kenttiin 008 merkkipaikat 35–37 (Kieli) ja/tai 041 (Kielikoodi). Huomatus tehdään ainakin, aina kun kielikoodi on tallennettu 041-kentän osakenttään ‡a tai ‡d.

Nuottiaineisto:
546 ## ‡a Sanat: suomi.

...