Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

http://www.loc.gov/catdir/cpso/lcco/

Tulee poimittujen kopioitujen tietueiden mukana esim. Kongressin kirjaston tietokannasta.

...

080 - Yleinen kymmenluokitus, UDK (T)

Sisällönkuvailussa käytetyn UDK-luokituksen laitos/painos on aina merkittävä luokitustiedon yhteyteen, vaikka aikaisemmin niin ei ole tehty. Ohjeet merkitsemisestä Sisällönkuvailuoppaassa.

1. indikaattori:

  • # - Tieto puuttuu
  • 0 - Täysi laitos
  • 1 - Lyhennetty laitos

Osakenttä ‡a UDK-luokka
Painoksen tunnistetiedot ‡2

Esimerkkejä

080 1# ‡a 021 ‡2 2018

080 1# ‡a 393 ‡2 1974/fin/1989

 

...

082 - Deweyn luokitus, DDC (T)

...

acmccs = Association of Computing Machinery/Computing Reviews -luokitus
agrissc = Agris-luokitus
bar = Barnard-luokitus
ekl = Eduskunnan kirjaston luokitus
finagri = Finagri-luokitus
gfdc = Forest Decimal Classification -luokitus
inspec = INSPEC classification -luokitus
kssb = Klassifikationssystem för svenska bibliotek
kuvacs = Kuvataideakatemian kirjaston luokitusjärjestelmä
mpkkl = Maanpuolustuskorkeakoulun kirjaston luokitusjärjestelmä
msc = American Mathematical Society -luokitus
rubbk = Bibliotečno-bibliografičeskaâ klassifikaciâ -luokitus
siblcs = Sibelius-Akatemian kirjaston luokitusjärjestelmä
suaslc = Seinäjoen korkeakoulukirjaston luokitus
taikclas = Taideteollisen korkeakoulun kirjaston luokitus
taykl = Tampereen yliopiston kirjaston luokitus
teatkl = Teatterikorkeakoulun kirjaston luokitusopas
tykoma = Turun yliopiston kirjaston vanha luokitus
uef = Itä-Suomen yliopiston luokitus
veera = VEERA-luokitus
ykl = Yleisten kirjastojen luokitus

Tässä kentässä oleva luokituskoodi on sisällönkuvailua.  Hyllyluokitus merkitään vain omaan tietokantaan joko bibliografisen tietueen kenttään 852 tai erilliseen varastotietueeseen.  Sisällönkuvailuluokka ja hyllyluokka voivat olla yhteneviä tai erilaisia keskenään.

Esimerkkejä

084 ## ‡a 78.541 ‡2 ykl

084 9# ‡a Eläimet ‡2 ykl

...