Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 • Yleinen suomalainen ontologia YSO
 • luonnonvara- ja ympäristöontologia AFO
 • julkishallinnon ontologia JUHO
 • julkisen hallinnon palveluontologia JUPO
 • fiktiivisen aineiston ontologia KAUNO
 • kielitieteen ontologia KTO
 • kirjallisuudentutkimuksen ontologia KITO
 • kulttuurintutkimuksen ontologia KULO
 • liikenteen ontologia LIIKO
 • liiketoimintaontologia LIITO
 • museoalan ontologia MAO
 • merenkulkualan sotatieteen ontologia MEROSOTO
 • musiikin ontologia MUSO
 • taideteollisuusalan ontologia TAO
 • terveyden ja hyvinvoinnin ontologia TERO
 • Työsuojelurahaston ontologia TSR
 • valokuvausalan ontologia VALO.

...