Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  • alkuperäinen termi on ollut sanastossa, tällöin termi jätetään samaan kenttään, mutta $2 osakenttä poistuu ja 2. indikaattoriksi tulee 4.  
  • termiä ei löydy sanastoista (ysa, allars, musa, cilla, slm, seko), jolloin se siirretään kenttään 653 ja liitetään kentän ja tai osakentän mukainen arvo 2. indikaattoriin

Esimerkki hankalasta tapauksesta, jossa konversiota ei voi tehdä automaattisesti:

  • teatterit → teatterit (organisaatiot) TAI teatterirakennukset

 

...

Siirtymän myötä asiasanoituksen ylläpito on helpompaa, koska URIt eivät muutu.


Konversio-ohjelman virheraportit tulevat olemaan todennäköisesti seuraavassa muodossa, jossa kustakin konversiovirheen tuottaneesta kentästä tuotetaan rivi

virhekoodivirheen aiheuttanut termitietueen tunnistevirheen aiheuttanut kenttä kokonaisuudessaan