Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 • Saavutettavuus-raportti
 • Käyttäjäkysely
  • omien datojen pyytäminen
  • trendiraportti
 • Kirjastojärjestelmämuutokset
 • Open access ja julkaisuarkistoaineistot
 • Käyttäjätutkimus: korkeakoulukirjastojen asiakkaat ja e-aineistot

 • Open access ja julkaisuarkistoaineistot

Teknisen työn kuulumisia

 • Omien Finna-näkymien hakukoneoptimoinnin mahdollinen muutos
 • Muutokset kommenttien moderointiin 
 • Lomakkeenhallinnan parantaminen 
 • Aineistotyyppimuutosten eteneminen
 • FRBR- eli teosavaintesti
 • Vasemmalta ja molemmista reunoista ankkuroitu nimekekenttä indeksiin - testissä
 • OAI-PMH-rajapinta
 • Muuta kehityksessä

Muuta ajankohtaista

...