Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Suomenkielinen MARC-formaatti uudessa osoitteessa
23.1.2018

 

Suomenkielinen

MARC

-formaatti on siirretty uuteen osoitteeseen http://marc21.kansalliskirjasto.fi/

 

 

 

MARC 21 on Kongressin kirjaston ylläpitämä kirjastojen tiedontallennusformaatti, jolla on miljoonia käyttäjiä ympäri maailmaa. Yhteinen formaatti mahdollistaa tiedon siirtämisen ja tietueiden poimimisen kirjastojen kesken.

Kansalliskirjaston MARC-toimisto ylläpitää formaatin suomenkielistä ja ruotsinkielistä käännöstä, toimii yhteyskanavana Kongressin kirjastoon, antaa koulutusta ja neuvontaa formaatin käytössä sekä ylläpitää tarvittavia formaattikonversioita.

Blog Posts
max10
sortcreation
reversetrue
contenttitles