Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

DC-kenttäSyy tarkennukseen
dc.publisher.country

Kenttään lisättävä suositus kolmimerkkisen koodin käytöstä.

Huomioita:

Kenttään voi kirjata myös maan nimen kokonaisuudessaan. Tietojen haravoinnissa on eri tarpeet riippuen haravoijasta, esim. OKM:n julkaisutiedonkeruussa kolminumeroinen koodi ja RDA-sääntöjen mukaisessa kirjastokuvailussa usein kaksikirjaiminen MARC 21 -ohjeiden mukainen maakoodi. OKM:n julkaisutiedonkeruun mukainen numerokoodi vastaa suositeltua ISO 3166 -standardia, mutta sen hyödyllisyys tiedonhakijalle ei välttämättä ole kovin suuri. MARC 21 maakoodit ovat Library of Congressin laatimat, eivätkä ne vastaa ISO 3166 -standardia. Tietoja haravoitaessa eri maakoodit tulee ottaa huomioon ja ne on tarpeen mukaan mapattava.

Lisätietoa:

https://wiki.eduuni.fi/display/cscvirtajtp/Koodistot

http://marc21.kansalliskirjasto.fi/maat.htm

 • Voi olla myös maan nimi
 • Eri haravoinneilla eri tarpeet, esim. OKM ja mahdollinen kirjastokantoihin haravointi RDA-sääntöjen mukaan
  • OKM: kolminumeroinen koodi
  • RDA/MARC 21: kaksikirjaiminen koodi
dc.relation.ispartofseries

Lisäys ohjeeseen:

Tarkista sarjan tai lehden vakiintunut nimi esimerkiksi Julkaisufoorumin julkaisukanavahaun, ISSN Portalin, ROADin (the Directory of Open Access scholarly Resources), SHERPA/RoMEOn tai Ulrichswebin hausta. 

Huomioita: DSpace-järjestelmässä useamman sarjan ja niiden numeroiden linkittäminen toisiinsa ei onnistu muuten kuin tallentamalla molemmat tiedot samaan kenttään. Tarkoitukseen voi käyttää tätä kenttää, erottimena sarjan nimen ja numeron välillä tulee käyttää välilyönti-puolipiste-välilyönti -yhdistelmää.

Esimerkki: Kansanterveyslaitoksen julkaisuja C ; 15

dc.rights

Suositellaan CC-lisenssien 4.0 -versioiden käyttöä, jos versio halutaan mainita. CC-lisenssin tai muun soveltuvan kansainvälisen lisenssin käyttöä suositellaan.

Huomioita: Jos sopivaa CC-lisenssiä ei löydy, käyttöoikeustieto voidaan ilmoittaa vaihtoehtoisilla lisensseillä, esimerkiksi Europeanan ja DPLA:n Rights Statements -lisensseillä. Vaikka edellä mainittuja käytetään ensisijaisesti kulttuuriperintöaineiston käyttöoikeuksien ilmoittamiseen, niitä voi myös käyttää muunlaisen aineiston käyttöoikeuksien ilmoittamiseen. Rights Statements -lisensseistä löytyy lisäksi In Copyright -vaihtoehto, jota voi käyttää tekijänoikeuksien alaisen aineiston lisenssinä.

dc.source.metadata

Metadatan lähteen lyhenne/nimi

Lisäys ohjeeseen:

Lähdetietokannan tai -organisaation tunnisteeksi suositellaan standardoitua lyhennettä, jos sellainen löytyy.

Huomioita: Kenttään voi primääriluetteloinnin tapaan tallentaa oman organisaation ISIL- tai muun tunnuksen, jos halutaan kertoa mikä organisaatio on luonut metadatan. Kirjastojen ja vastaavien organisaatioiden kansainvälinen standarditunnus ISIL on pysyvä, vaikka tietokannan nimi muuttuisi. Esimerkiksi Fennica-kansallisbibliografian ISIL-tunnus on FI-NL ja Kansalliskirjaston ISIL-tunnus taas FI-H.

Lisätietoja: http://isil.kansalliskirjasto.fi/

dc.type.okm

Julkaisutyyppiluokitus: https://wiki.eduuni.fi/display/cscvirtajtp/Koodistot (kohdasta Julkaisutyyppikoodisto).

Huomioita: Theseuksessa yleisesti käytettyyn dc.type.kota-kenttään tallennetaan käytännössä sama tieto OKM:n julkaisutyypistä. Vuodesta 2015 eteenpäin OKM:n julkaisutyyppiluokitus on aiempaa typistetympi. Vanha julkaisutyyppiluokitus: https://confluence.csc.fi/display/tutki/OKM%3An+julkaisutyyppiluokitus.

 • Huomautuksiin mahdollisesti lisättävä tieto: Theseuksessa käytetty dc.type.kota tarkoittaa käytännössä samaa julkaisutyyppiluokitusta
 • Julkaisutyyppiluokitus on karsitumpi vuodesta 2015 eteenpäin, kaikki opinnäytetyyppejä ei enää listata

 

Ehdotukset sitaattilaatikoiden muotoiluun (suunnittelu jatkuu syksyllä 2018)

Sovitaan kokousajankohta syksylle 2018.

Tietueen etusivulla mahdollisesti näytettävän viittausesimerkin/sitaattiboksin muotoilu, esim. APA tai Harvard. Sitaattiboksi käytössä ainakin Theseuksessa.

...