Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Huomioita: Numerotunnuksen perään voi halutessaan lisätä sulkuihin millaisesta aineistoversiosta on kyse, esim. (epub), (painettu) jne., mutta  mutta näin voi tehdä vain relation-alkuisissa ISBN-kentissä.

...