Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Varje organisation bestämmer vilka klassifikationer, tesaurer etc. den använder och hur ingående innehållsbeskrivningen utförs. Arbetsgången är förenklat sammanfattad och med beaktande av Marc 21-formatets fält samt Allärs, följande:  

 

Materialets genre/form (1. Lajityyppi/muoto)

Bestäm vilken genre/form materialet har: är det frågan om faktamaterial (t.ex. uppslagsverk, doktorsavhandling) eller fiktivt material (t.ex. spel, diktsamling, komposition)? I bägge fallen anges koder som motsvarar dessa på sina specifika platser i fälten 006 och 008. Därtill anges i fält 655 ett eller flera ämnesord för materialets genre/form som valts ur Allärs (för skönlitteratur alternativt Bella). Observera att fält 655 kan upprepas.

...

Namngiven person, institution eller händelse som materialet handlar om (3. HenkilöAiheena henkilö,  4. Yhteisö ja Aiheena yhteisö och 5. TapahtumaAiheena tapahtuma)

Undersök om materialet behandlar en eller flera enskilda, namngivna personer, institutioner och/eller händelser. I så fall (t.ex. biografier, organisationshistoriker) anges uppslagsord för dessa i fälten 600, 610, 611 och/eller 647.

...

Verk som materialet handlar om (6. TeosAiheena teos)

Undersök om materialet behandlar ett eller flera enskilda verk. I så fall (t.ex. verkanalyser, bok- eller filmrecensioner) anges uppslagsord för dessa i fälten 600, 610, 611 och/eller 630.

...

Tid som materialet handlar om (7. AikaAiheena aika)

Undersök om materialet behandlar ett eller flera bestämbara år, årtionden, århundraden eller längre tidsperioder. I så fall anges detta i fält 648. Tidsangivelser som är mera exakta än år kan vid behov anges i fält 045.

...

Plats som materialet handlar om (8. PaikkaAiheena paikka)

Undersök om materialet behandlar en eller flera bestämbara platser. I så fall anges detta med ämnesord ur Allärs i fält 651.

...

Övriga ämnen/teman som materialet handlar om (9. Aihe (yleensäMuut aiheet))

Undersök om materialet handlar om andra ämnen eller redan nämnda ämnen ur något visst perspektiv som är viktigt att beskriva. I så fall anges dessa med ämnesord ur en kontrollerad vokabulär i fält 650. Bedöm dessutom om det är behövligt att ange personer, institutioner, händelser, verk, tid och/eller platser som materialet behandlar, på en allmännare, icke-individuell nivå (t.ex. Jean Sibelius även med ämnesordet kompositörer). I så fall anges också dessa med kontrollerade ämnesord i fält 650.

...