Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Tilaisuuteen ilmoittaudutaan 714.5. mennessä e-lomakkeella: https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/89204/lomake.html

...