Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Alla on tietoa, miten Kirjastohakemiston organisaatiokohtaisia tietoja hyödynnetään Finnassa. Tukipyyntöjä ja muuta käyttöohjeistusta koskevat osoitteet ym. tiedot löytyvät tämän sivun lopusta.

Aukioloajat-upoke

Aukioloajat-upokkeessa näytetään aukioloajat ja muutama lisätieto palvelupisteiden tiedoista.

...

Kuva 3. Aukioloajat-upoke yleisellä kirjastolla.

Organisaation esittelysivu

Organisaation esittelysivu kertoo finna.fi:ssä laajalle käyttäjäjoukolle aivan perusasioista lähtien, mistä kussakin organisaatiossa on kyse (kuvat 1 ja 2), sekä mitä palveluja nämä tarjoavat Finnassa ja kenelle. Lisäksi annetaan tieto palvelupisteiden sijainnista ja mahdollisesti aukioloajoista, jotka yleensä tarvitsee, jotta pääsee käyttämään fyysisiä aineistoja.

...

Organisaation esittelysivusta on kerrottu tarkemmin Finnan keskustelufoorumilta.

Image Modified

Kuva 1. Kirjastokohtaiset tiedot yleisellä kirjastolla.

...

Kuva 4. Organisaation esittelysivu vähimmäistiedoilla.

Tulevat toiminnallisuudet

Kirjastohakemistosta haettavat tiedot mahdollistavat mm. haun rajaamisen sijainnin perusteella Finnan faseteissa ja saatavuustietojen näyttämisen kartalla kirjastojen tietuesivuilla sekä aukioloaikojen yhdistämisen saatavuustietoihin. Nämä ominaisuudet vaativat alkuvaihetta tiiviimpää Finnan ja Kirjastohakemiston linkitystä, eikä niitä toteuteta integraation ensi vaiheessa.

Käännökset

Finna noutaa Kirjastohakemiston tietoja käyttäjän kielivalinnan mukaan oletusarvoisesti. Kirjastohakemistosta noudettava kieliversio on mahdollista määritellä language- ja fallbackLanguage -asetuksilla (ks. Lisäasetukset).  Käännökset on hyvä syöttää sekä suomeksi, ruotsiksi että englanniksi (finna.fi:ssä käytetyt kielet), tai ainakin organisaation omassa näkymässä käytettävillä kielillä.  

Linkkejä

Tietojen syöttämisen käyttöliittymä (Kirkanta)

...

Kirjastohakemiston rajapinnan (ja Kirkannan) ohjeet

Käyttöoikeudet ja tuki

Jos sinulla tai kellään organisaatiossasi ei ole käyttäjätunnuksia tietojen lisäämiseksi Kirkantaan, niitä myönnetään osoitteessa hakemisto at kirjastot piste fi. Kerrothan yhteydenotossasi, mistä organisaatiosta olet, koska yhdellä Kirkannan käyttäjätunnuksella on yleensä pääsy yhden organisaation tietoihin. Voit esim. mainita viestin otsikossa oman organisaatiosi ja sen "Kirkanta-käyttäjäryhmän", jos tiedät sen.

...