Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

https://www.kiwi.fi/display/Asiasanastotjaontologiat/YSOn+tietomalli

Tämä versio

0.71 72 / Jarmo Saarikko

Päiväys:

2018-03-0506

Toimittajat:

Jarmo Saarikko, Osma Suominen, Alex Kourijoki

...

Yksittäiset käsitteet

a
 skos:Concept
NimiYLEISKÄSITEKÄSITE
Kuvaus

Kuvailuun käytettävä yleiskäsite.

SuhteetOntologian käsitteiden yläluokka
Tyyppiowl:Class
Suhteet 
Alaluokatyso-meta:Concept; yso-meta1meta:ConceptIndividual; yso-meta:IndividualHierarchy; yso-meta:DeprecatedConcept
katso myösskos:ConceptGroup 
KommentitPitääkö selittää, mihin Finto/Skosmos-taustaohjelmisto käyttää?
 yso-meta:Concept
NimiYLEISKÄSITE
KuvausKuvailuun käytettävä yleiskäsite.
Tyyppiowl:Class
Suhteet

yso-meta:Concept a owl:Class ; rdfs:subClassOf skos:Concept .

rdfs:label"General concept"@en, "Yleiskäsite"@fi, "Allmänbegrepp"@sv ;
Kommentit 

...

 yso-meta:Individual
NimiYKSILÖKÄSITE
KuvausKuvailuun käytettävä yksilökäsite.
Tyyppiowl:Class
Suhteet

yso-meta:Individuala owl:Class; rdfs:subClassOf skos:Concept

rdfs:labelrdfs:label "Individual concept"@en, "Yksilökäsite"@fi, "Individualbegrepp"@sv ;
EsimerkkiTapahtuman, organisaation tai rakennuksen nimi.

...

Hierarkisoivat käsitteet

 yso-meta:Hierarchy
NimiHIERARKISOIVA KÄSITE
KuvausHierarkisoiva käsite. Ensisijainen tarkoitus luoda hierarkkista rakennetta käsitteiden välille.Suhteet
Tyyppiowl:Class;
Suhteetrdfs:subClassOf skos:Concept
Katso myös 
Huomautus

Ei käytetä kuvailussa. Auttaa käsitteiden löytämistä.Kehitysversiossa (101 kpl)

Domain?
Range?

 


Poistetut käsitteet

 skosext:DeprecatedConcept
NimiKÄYTÖSTÄ POISTETTU KÄSITE
KuvausDeprekoitu eli käytöstä poistunut tai korvattu käsite. Esimerkiksi, kun käsitettä kuvaava termi on korvattu uudella termillä tai kun monimerkityksisiä käsitteitä on jaettu erillisiksi käsitteiksi.  Käsitteestä viitataan aina seuraajaan.
Suhteetrdfs:subClassOf skos:Concept; dct:isReplacedBy
Katso myösrdau:60683 (edeltäjä), rdau:60686 (seuraaja)
HuomautusKehitysversiossa: yso:deprecatedconceptscheme; yso-meta1:deprecatedConcepts; ysometa:DeprecatedGroupConcept;


12 Ryhmäkäsitteet

 

Käsitteitä voidaan koota hierarkian ohella myös erilaisiksi ryhmiksi esimerkiksi aiheen tai käsitteen tilan perusteella.

 

RDF Luokkaskos:Collection
NimiKOOSTEKÄSITE
Kuvausskos:Collectionilla ei ole YSOssa erillistä roolia, vaan sitä on käytetty aina alaluokkien yhteydessä siltä varalta, ettei lukija tunnista isothes: luokkia.
Suhteet 
Alaluokat isothes:ConceptGroup; isothes:ThesaurusArray; yso-meta1:deprecatedConcepts;

 

 

 

 

 

RDF Luokkaisothes:ConceptGroup
NimiKOOSTEKÄSITE
Kuvaus

YSOn aiheryhmän (temaattinen ryhmä) tyyppi. Kuvailuun käytettävät käsitteet kuuluvat johonkin tai joihinkin temaattisiin aiheryhmiin. Ryhmät liittyvät johonkin elämän osa-alueeseen tai erikoisalaan (esimerkiksi Kasvitiede, Arkkitehtuuri, Viestintä)

Suhteetrdfs:subcClassOf skos:Collection
OhjeAiheryhmät eivät ole sellaisenaan tarkoitettu käytettäväksi kuvailukäsitteinä.
Katso myös

skos:Collection;isothes:ThesaurusArray

 

 

 

RDF Luokkaisothes:ThesaurusArray
NimiRYHMITTELEVÄ KÄSITE
Kuvaus

YSOssa käytetään jonkin verran ryhmitteleviä käsitteitä tapauksissa, joissa hierarkiaa ei ole voinut tarkentaa rakennetta tukevalla vakiintuneella käsitteellä. Ryhmittelevien käsitteiden avulla on eritelty ja nimetty toisensa poissulkevien vieruskäsitteiden muodostamia ryhmiä (esimerkiksi kasvit kasvupaikan mukaan, kasvit kasvutavan mukaan, jne.).

Suhteetrdfs:subcClassOf skos:Collection
OhjeRymitteleviä käsitteitä ei ole sellaisenaan tarkoitettu käytettäväksi kuvailukäsitteinä.
Katso myösskos:Collection;isothes:ConceptGroup; yso-meta1:deprecatedConcepts

 

 

 

 ysometa:StructuringClass
NimiRYHMITTELEVÄ KÄSITE
KuvausYSO:ssa käytetyt apuluokat, jota eivät kuulu itse ontologiaan.
Suhteet rdfs:SubClassOf owl:Class
KommentitKehitysversiossa ylläpitoa varten: muuttuneet, uudet, jne.
Katso myösskos:Collection; yso-meta1:AggregateConcept;isothes:ThesaurusArray; isothes:ConceptGroup;

 

 

 

 yso-meta1:deprecatedConcepts
NimiRYHMITTELEVÄ KÄSITE
KuvausKaikki käytöstä poistetut käsitteet on liitetty tähän ryhmään.
Suhteet

isothes:ThesaurusArray, skos:Collection; owl:Deprecated true;

KommentitKehitysversiossa ylläpitoa varten
Katso myösskosext:DeprecatedConcept;yso:deprecatedconceptscheme;

 

 


Yleiset luokat

 owl:class
NimiLUOKKA
Kuvaus https://www.w3.org/TR/owl-ref/#Class
Alaluokat

skos:Concept; skos:ConceptScheme; skos:Collection;

HuomautusMyös alaluokat yso-meta:Concept, yso-meta:Individual, yso-meta:Hierarchy, skosext:DeprecatedConcept
 onko tämä taulu tarpeellinen?

...

Nämä ominaisuudet ovat skos:sematicRelation -propertyn alaominaisuuksia ja ovat tyyppiä owl:ObjectProperty

 

 skos:semanticRelation
NimiSemanttinen suhde
KuvausSemanttiset suhteet ovat linkkejä SKOS käsitteiden välillä, kun käsitteiden välillä on selvä sisällöllinen yhteys. Semanttisia suhteita on hierarkkisia ja assosiatiivisia.
Domainskos:Concept
Rangeskos:Concept
Alaominasuudetskos:broader; skos:narrower; skos:related;
 skos:broader
NimiYLÄKÄSITE
KuvausKäsitteen suhde hierarkkiseen yläkäsitteeseensä ilmaistaan alakäsitteessä skos:broader-suhteella (Merkitykseltään laajempi termi/käsite).
Suhteetowl:inverseOf skos:narrower
  

...

rdfs:Classskos:ConceptScheme
NimiSKEEMA
KuvausKoko sanaston käsitteet muodostavat yhdessä skeeman
Suhteet
a owl:Class ; owl:disjointWith skos:Concept .
Instanssit

yso;

yso:aggregateconceptscheme ; YSOn ryhmittelevät käsitteet

yso:deprecatedconceptscheme ; YSOn poistetut käsitteet

ysometa:DeprecatedGroupConcept

Ohje 
Katso myös 
Kommentti3 kpl

 

11

...

Linkitysominaisuudet (skos:mappingRelation)


Info
titleskos

SKOS provides several properties that map concepts between different concept schemes. This can be done by asserting that two concepts have a similar meaning, using the skos:exactMatch and skos:closeMatch properties. Two concepts from different concept schemes can also be mapped using properties that parallel the semantic relations introduced in Section 2.3skos:broadMatchskos:narrowMatch and skos:relatedMatch.

Linkitysominaisuudet

 skos:exactMatch
NimiVASTAAVA KÄSITE
Kuvaus

Kahden käsitteen välinen suhde, joka ilmaisee, että käsitteet vastaavat merkitykseltään toisiaan. Täsmälleen vastaava käsite toisessa sanastossa.

 YSO-pohjaisissa ontologioissa ekvivalenssisuhdetta käytetään linkittämään erikoisontologian käsitteitä YSOn vastaaviin käsitteisiin. SKOS-kielellä nämä YSO-pohjaisten ontologioiden ekvivalenssisuhteet YSOon ilmaistaan skos:exactMatch-ominaisuudella.

Suhteetrdfs:subPropertyOf skos:closeMatch
DescriptionThe property skos:exactMatch is used to link two concepts, indicating a high degree of confidence that the concepts can be used interchangeably across a wide range of information retrieval applications.skos:exactMatch is a transitive property, and is a sub-property of skos:closeMatch. // Jarmo kääntää
 skos:closeMatch
NimiLÄHES VASTAAVA KÄSITE
Kuvaus

Tällä ilmaistaan suhde lähes vastaavaan käsitteeseen toisessa sanastossa.

YSOssa tällä ilmaistaan symmetrinen suhde (lähes) vastaaviin käsitteisiin YSAssa, Allärsissa sekä Library of Congress Subject Headingsissä.

Suhteetrdfs:subPropertyOf skos:mappingRelation
DescriptionThe property skos:closeMatch is used to link two concepts that are sufficiently similar that they can be used interchangeably in some information retrieval applications. In order to avoid the possibility of "compound errors" when combining mappings across more than two concept schemes, skos:closeMatch is notdeclared to be a transitive property.  // Jarmo kääntää
 skos:broadMatch
NimiVASTAAVA LAAJEMPI KÄSITE
KuvausKäsitettä laajempi käsite toisessa sanastossa.
Suhteetrdfs:subPropertyOf skos:broader, skos:mappingRelation
DescriptionThe properties skos:broadMatch and skos:narrowMatch are used to state a hierarchical mapping link between two concepts.  // Jarmo kääntää
 skos:narrowMatch
NimiVASTAAVA SUPPEAMPI KÄSITE
KuvausKäsitettä suppeampi käsite toisessa sanastossa.
Suhteet

rdfs:subPropertyOf skos:mappingRelation, skos:narrower, rdf:inverseOf: skos:broadMatch

DescriptionThe properties skos:broadMatch and skos:narrowMatch are used to state a hierarchical mapping link between two concepts.  // Jarmo kääntää
 skos:relatedMatch
NimiLÄHES VASTAAVA KÄSITE
Kuvaus

Assosiatiivinen suhde.

YSOssa tällä ilmaistaan suhde deprekoidusta käsitteestä hautaamattomaan.

Suhteet

rdfs:subPropertyOf  skos:mappingRelation, skos:related

Esimerkki 

 

12 Ryhmäkäsitteet

Käsitteitä voidaan koota hierarkian ohella myös erilaisiksi ryhmiksi esimerkiksi aiheen tai käsitteen tilan perusteella.

...

 

 

...

YSOn aiheryhmän (temaattinen ryhmä) tyyppi. Kuvailuun käytettävät käsitteet kuuluvat johonkin tai joihinkin temaattisiin aiheryhmiin. Ryhmät liittyvät johonkin elämän osa-alueeseen tai erikoisalaan (esimerkiksi Kasvitiede, Arkkitehtuuri, Viestintä)

...

YSOssa käytetään jonkin verran ryhmitteleviä käsitteitä tapauksissa, joissa hierarkiaa ei ole voinut tarkentaa rakennetta tukevalla vakiintuneella käsitteellä. Ryhmittelevien käsitteiden avulla on eritelty ja nimetty toisensa poissulkevien vieruskäsitteiden muodostamia ryhmiä (esimerkiksi kasvit kasvupaikan mukaan, kasvit kasvutavan mukaan, jne.).

...

isothes:ThesaurusArray, skos:Collection; owl:Deprecated true;

...

 

13 Ominaisuudet (rdf:property)

Käsitteen ominaisuudet

Käsitteen tarkempi kuvailu, määritelmät sekä hallinnalliset tiedot.

...