Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

https://www.kiwi.fi/display/Asiasanastotjaontologiat/YSOn+tietomalli

Tämä versio

0.59 60 / Jarmo Saarikko

Päiväys:

2018-02-2627

Toimittajat:

Jarmo Saarikko, Osma Suominen, Alex Kourijoki

...

Info
titleKäsitekaavio

tähän kuva - työstetään erikseen

YSO tietomalli v0.60 - palaute JarmolleImage Removed

v.0.60

View file
nameyso-tietomalli-0.60-2018-02-27.pdf
height400

Info
titleJarmon kommentteja -poistetaan lopullisesta versiosta

Tarkastelu on tehty finto.fi -palvelusta ladatusta julkisesta yso-skos.ttl tiedostosta (23.1.2018 versio). Jos muissa formaateissa on eri tageja, niitä pitää tarkastella vielä lisäksi (esim. kehitysversio githubista).

Lukuohje 
Punaisella taustavärillä kuvaan epäselviä kohtia, jotka kaipaavat tarkennustaPunaisella tekstillä olen kuvannut mahdollisesti virheellisiä arvoja
keltaisella taustavärillä mahdollisia tuplia?Sulkeissa näytetyt () kenttien lukumäärät viimeisessä taulukossa ovat osumia turtle-tiedoston riveillä ja ovat vain tiedoksi. Niiden avulla voidaan päätellä mahdollisesti tarpeettomia kenttiä?

Classes are described using the RDF Schema resources rdfs:Class and rdfs:Resource, and the properties rdf:type and rdfs:subClassOf....

RDFowl:ObjectProperty 
Nimi 
Kuvaus 
Suhteet rdau:P60683 ; rdau:P60686 
Huomautus Käytetty vain rdau: kentillepropertyille
Esimerkki 
RDFowl:DatatypeProperty 
Nimi Datatyyppi
Kuvaus Käytetyn luokan tai ominaisuuden tyyppi
Suhteetyso-meta:singularPrefLabel, yso-meta:singularAltLabel
Huomautus 
Esimerkki

 

muuttujien kanssa
RDF owl:inverseOf
Nimi Vastakohta
Kuvaus 
Suhteet 
Huomautus Käytetty vain rdau: propertyille
Esimerkki 

 

 

RDFrdf:about
Nimi 
Kuvaus 
Suhteet 
 ei käytetty

...