Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Namngiven person, institution eller händelse som materialet handlar om (3. Henkilö 4. Yhteisö ja 5. Tapahtuma)

...

Övriga ämnen/teman som materialet handlar om (9. Aihe (yleensä) )

Undersök om materialet handlar om andra ämnen eller redan nämnda ämnen ur något visst perspektiv som är viktigt att beskriva. I så fall anges dessa med ämnesord ur en kontrollerad vokabulär i fält 650. Bedöm dessutom om det är behövligt att ange personer, institutioner, händelser, verk, tid och/eller platser som materialet behandlar, på en allmännare, icke-individuell nivå (t.ex. Jean Sibelius även med ämnesordet kompositörer). I så fall anges också dessa med kontrollerade ämnesord i fält 650.

...

Tid för skapandet av materialet (11. Luomisaika ) och plats för skapandet av materialet (12. Luomispaikka) samt forskningsmetoder som använts i materialet ( 10. Kuvailtavassa aineistossa käytetyt tutkimusmenetelmätTutkimusmenetelmät) och annan ovan onämnd information som är viktig för innehållsbeskrivningen (litteraturpriser etc.)

...