Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

850, 852, 856, 882, 883, 884, 885, 886, 887

9XX

* = ks. Kenttätaulukko

LOPPUPISTE MERKITÄÄN:

...

880            Samoin kuin vastaavat kentät

882-887     EI

9XX            EI