Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Alkaenasti 
1488 Suomenkielisten monografioiden kuvailu
15401973Suomessa julkaistujen karttojen kuvailu (vuodesta 1974 eteenpäin suurin osa yhä kuvailun piirissä)
1771 Lehtien ja muun sarja-aineiston kuvailu
17712014Lehtien ilmestymisvuosi kuvailtu
(lehtiaineiston saapumisvalvonta vuoteen 2014 saakka)
1901 Ulko-Fennican kuvailu
19062010kunnalliskertomusten ja maanviljelysseurojen vuosikertomusten kuvailu
1933 Vieraskielisen aineiston kuvailu (poislukien ruotsi)
1939 Ruotsinkielisen aineiston kuvailu
1944 Kyrillisten kirjainten translitterointi
1972 Suomalaisten tekijöiden elinvuodet otetaan käyttöön, lisätty myös takautuvasti
1972 ISBN-tunnukset otetaan käyttöön
1975 Lehtien ISSN-tunnukset otetaan käyttöön. Tunnuksia on annettu myös takautuvasti.
1978 Kuvailu siirtyy ATK-aikaan
1981 Audiovisuaalisen aineisto kuvailu (sis. äänilevyt, C-kasetit, diakuvat, piirtoheitinkalvot ja filmikortit)
2006 Verkkoarkiston teemakeräyksten kuvailu
2008 E-aineistojen kuvailu
2015 Tietokonepelien kuvailu
2016 RDA:n mukainen kuvailu. Merkitään yhteistyössä tehdyn julkaisun kaikki tekijät, jolloin ensin mainitusta tulee päähakuelementti (aiemmin yli kolmen tekijän yhteisteoksessa nimekkeestä tehtiin päähakuelementti ja merkittiin yleensä vain kolme ensimmäistä tekijää), merkitään sisältö-, media- ja tallennetyypit, aiempaa laajemmin merkitään ekspression ja toimijoiden väliset suhteet (funktiot), kuvailua ohjaa metatietosanasto lisäksi vielä julkaisun ilmestymis-, paino- ja copyright vuodet merkitään.

...