Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

 

päivitetty 58.1.2018   KESKEN KESKEN KESKEN2018   
Ulla Ikäheimo

 

PÄÄSÄÄNTÖ:

Lyhenteiden loppupisteen tai datassa olevan muun välimerkin (kaarisulut, kysymysmerkki tms.) jälkeen ei lisätä loppupistettä. Mahdollinen loppupiste lisätään aina ennen kontrolliosakenttiä $0-$8.

...

510, 535, 536, 542, 565, 583, 586, 59X

647*, 648*, 650*, 651*, 653, 654*, 655*, 656*, 657*, 658*, 662*, 69X

720, 751, 753, 758, 760*, 762*, 765*, 767*, 770*, 772*, 773*, 774*, 775*, 776*, 777*, 780*, 785*, 786*, 787*

850, 852, 856, 882, 883, 884, 885, 886, 887

* = ks. Kenttätaulukko

...

500, 501, 502, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 511, 513, 514, 515, 516, 518, 520*, 521, 522, 524, 525, 526, 530, 533, 534, 538, 540, 541, 544, 545, 546, 547, 550, 552, 555, 556, 561, 562, 563, 567, 580, 581, 584, 585

600, 610, 611, 630

700*, 710*, 711*, 730*, 740*, 752*, 754*

800*, 810*, 811*, 830*

* = ks. Kenttätaulukko

...

370            EI

377            EI

380-386     388     EI

388            EI

490            EI

500-502     KYLLÄ    504-509     KYLLÄ

510            EI

511            KYLLÄ

513-516     KYLLÄ

518            -518     KYLLÄ

520            KYLLÄ    - jos viimeinen osakenttä on $u, piste on ennen sitä

521-522   526     KYLLÄ

524-526     KYLLÄ

530            KYLLÄ

533-534     KYLLÄ   

...

586            EI

59X            EI600  

 KYLLÄ600            KYLLÄ

610    KYLLÄ         KYLLÄ

611    KYLLÄ         KYLLÄ

630    KYLLÄ         KYLLÄ

648 647- 651    EI 651     EI suomalaisiin asiasanoihintermeihin, muihin sanaston käytännön mukaan, yleensä KYLLÄ    - ennen osakenttää $2

653    EI

KYLLÄ

653            EI

654-662    EI   EI suomalaisiin asiasanoihin, muihin sanaston käytännön mukaan, yleensä KYLLÄ    - ennen osakenttää $2

69X    EI  

700    KYLLÄ     - ennen kontrolliosakenttiä $0-$5

710    KYLLÄ    - ennen kontrolliosakenttiä $0-$5

711    KYLLÄ    - ennen kontrolliosakenttiä $0-$5

720    EI

730    KYLLÄ    - ennen kontrolliosakenttiä $0-$5

740    KYLLÄ     - jos viimeinen osakenttä on $5, piste on ennen sitä

751    EI

752    KYLLÄ     - ennen osakenttää $2

753    EI

754    KYLLÄ     - ennen osakenttää $2

760 - 787    EI    - piste, jos osakenttä $a on viimeinen

800    KYLLÄ    - ennen kontrolliosakenttiä $0-$5

810    KYLLÄ     - ennen kontrolliosakenttiä $0-$5

811    KYLLÄ    - ennen kontrolliosakenttiä $0-$5

830    KYLLÄ     - ennen kontrolliosakenttiä $0-$5

850    EI

852    EI

856    EI

880    Samoin kuin vastaavat kentät

882    EI

886    EI

887    EI

KYLLÄ   

69X            EI  

700            KYLLÄ

710            KYLLÄ

711            KYLLÄ

720            EI

730            KYLLÄ

740            KYLLÄ

751            EI

752            KYLLÄ

753            EI

754            KYLLÄ

758            EI

760-787     EI    - piste merkitään osakenttä $a:n jälkeen

800            KYLLÄ

810            KYLLÄ

811            KYLLÄ

830            KYLLÄ

850            EI

852            EI

856            EI

880            Samoin kuin vastaavat kentät

882-887     EI