Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Tietyissä tapauksissa olemme aiemmin ohjeistaneet uuden käsitteen luomisessa käyttämään TopBraid Composerin kloonaustoimintoa. Tämä kuitenkin Uuden käsitteen luomiseen ei aiemmin ole ollut selkeää ohjeistusta. Joskus mainittu TopBraid Composerin tarjoama käsitteen kloonaustoiminto ei oli suositeltava koska se lisää riskiä, että käsitteisiin jää virheellistä tietoa, jotka periytyvät siitä käsitteestä, josta uusi käsite kloonattiin. Tästä syystä on turvallisempaa luoda uuden uudet käsitteet ns. puhtaalta pöydältä. TopBraid ei tarjoa tähän suoraa toimintoa, mutta uusi (kloonaamaton) käsite voidaan kuitenkin luoda TopBraidissä SPARQL-kyselyn kautta.

SPARQL-kysely tehdään TopBraidissä avaamalla valikosta Window > Show view > SPARQL ja , lisäämällä alla oleva kysely on Query editor tekstikenttään ja klikkaamalla tämän jälkeen vihreää nuolta (Execute SPARQL). Alla näkyy uuden käsitteen luova SPARQL-kysely. Huom! Kyselyssä Alla olevasta kyselystä on poistettava lihavoidut kohdat ja korvattava ne ontologian omalla käsitetyypillä sekä ontologian nimiavaruudella!

...