Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Maria Virtanen esittelee OKM:n edustajien kanssa käydyn keskustelun antia. Liite 8: Tietosuoja ja Finna 20171115

 

8. Tiedotusasiat

Tapahtumat ja tilaisuudet

...