Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

TunnuslukuSelitys
hinta per lukukerta tai lataus (artikkeli/kirjan luku/koko kirja)yhden katsotun dokumentin hinta
hinta per tiedonhakuyhden aineistossa tehdyn haun tiedonhaun hinta
lukukerrat tai lataukset per käyttäjä (/käyttäjäluku)lukukertojen tai latausten määrä yhtä käyttäjää kohden
hinta per käyttäjähinta yhtä käyttäjää kohden
hinta per lehtihinta yhtä lehteä kohden
tiedonhaut per käyttäjä (/käyttäjäluku)hakujen tiedonhakujen määrä yhtä käyttäjää kohden

...