Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...


*Pakolliset kentät

1. Title: dc.title -  OtsikkoNimeke: dc.title
- Säilytä alkuperäisen kirjoitusmuoto ja järjestys, alaotsikot erotetaan kaksoispisteellä (ilman välilyöntejä)

2. Creator: dc.creator - Tekijä: dc.contributor.author / dc.creator
- Nimi käänteisessä järjestyksessä: sukunimi, etunimi/etunimen alkukirjaimet
- Organisaation nimi organisaation hierarkian mukaan suuremmasta pienempään
- DSpace-kenttä dc.contributor.author korjataan OAI-PMH -rajapinnassa vaadituksi
- Pysyvä tunniste myös tekijöillä, erotetaan puolipisteellä tekijän nimestä; id_orcid 0000-0000-0000-0000

3. Access Level: dc.rights - PääsyoikeudetOpenAIRE-pääsyoikeudet: dc.rights.accessLevel
- Käytä osoitteesta https://wiki.surfnet.nl/display/standards/info-eu-repo/#info-eu-repo-AccessRights löytyviä arvoja

 • info:eu-repo/semantics/closedAccess
 • info:eu-repo/semantics/embargoedAccess
 • info:eu-repo/semantics/restrictedAccess
 • info:eu-repo/semantics/openAccess

4. Publication Date: dc.date - Julkaisuaika: dc.date.issued
- Käytä ISO 8601 -standardin mukaista (vvvv-kk-pp) formaattia, vain vuoden ilmoittaminen on pakollista

5. Publication Type: dc.type - JulkaisutyyppiOpenAIRE-aineistotyyppi: dc.type.publication
- Käytä OpenAIREn luomaa kontrolloitua sanastoa

...


6. Resource Identifier: dc.identifier - Pysyvä Teoksen tunniste: dc.identifier.urn / dc.identifier.doi / dc.identifier.uri / dc.identifier.[tunnisteen lyhenne]
- Yksiselitteinen julkaisun rinnakkaistallenteen tunniste, kuten urn, doi tai uri
- Tunnisteeksi toivotaan suositellaan pysyvää tunnistetta: URN, DOI, Handle (tämä tai dc.relation-kenttään muun kuin rinnakkaistallenneversion tunniste)

 

*Soveltuessaan pakolliset kentät

1. Project Identifier: dc.relation - Projektin EU-projektirahoituksen tunniste: dc.relation.projectID
- Vaaditaan vain kun kyseessä EU-rahoitteinen projekti, OAI-PMH syntaksi: info:eu-repo/grantAgreement/Funder/FundingProgram/ProjectID/[Jurisdiction]/[ProjectName]/[ProjectAcronym]

2. Embargo End Date: dc.date - Embargon loppumispäiväSaatavilla julkaisuarkistosta: dc.date.available
- Kun pääsyoikeudeksi merkitty info:eu-repo/semantics/embargoedAccess, syntaksi päivämäärän ilmoittamiseen: info:eu-repo/date/embargoEnd/<YYYY-MM-DD>

3. Subject: dc.subject - AsiasanatAvain- ja asiasanat: dc.subject / dc.subject.[asiasanaston lyhenne]
- Avainsanat ja luokitustiedot mahdollisia, suositellaan käyttämään kontrolloituja asiasanastoja ja luokituksia ja näissä URI:en käyttö suositeltavaa

...

1. License Condition: dc.rights - LisenssiTekijänoikeus-/käyttöoikeustiedot: dc.rights / dc.rights.uri / dc.rights.accessRights
- Suositellaan viittaamaan URLin avulla johonkin lisenssisivustoon, esim. CC-lisensseihin koneluettavuuden varmistamiseksi
- Käytettävä myös jos julkaisulla on embargo

2. Alternative Identifier: dc.relation - Vaihtoehtoinen tunniste: dc.relation.doi / dc.relation.[tunnisteen lyhenne]
- Esimerkiksi kustantajan version DOI-tunniste, PubMed tai arXiv ID; OpenAIREssa erillinen skeema näiden tunnisteiden tunnistamiseen:
info:eu-repo/semantics/altIdentifier/<scheme>/<identifier>
- Toivotaan Suositellaan pysyvän tunnisteen käyttöä (tämä tai dc.identifier-kentän rinnakkaistallennetunniste)

3. Publication reference: dc.relation - Viittaus muihin julkaisuihinLähteiden verkko-osoitteet: dc.relation.urlreference
- Julkaisussa viitattujen aineistojen verkko-osoitteita varten, skeema: info:eu-repo/semantics/reference/<scheme>/<identifier>

...

5. Contributor: dc.contributor - Muu Toimittaja tai muu tekijä: dc.contributor.editor / dc.contributor.[muu tekijyys]
- Julkaisun tekoon liittyvä toissijainen henkilö-, organisaatio- tai palvelu(?) -tekijä, muotoilu sama kuin tekijä-kentässä
- Ilmoitus EU-rahoituksesta ”kontrolloiduilla” termeillä: European Union (EU) and Horizon 2020 ; Euratom and Euratom research and training programme 2014–2018

6. Publication Version: dc.type - Julkaistu versioOpenAiRE-aineistoversio: dc.type.version
- Alkuperäisen julkaisun tilanne julkaisuprosessissa:Suosituksen mukainen tieto rinnakkaistallenteen aineistoversiosta, oletuksena vertaisarvioinnin läpikäynti. 

 • info:eu-repo/semantics/draft
 • info:eu-repo/semantics/submittedVersion
 • info:eu-repo/semantics/acceptedVersion
 • info:eu-repo/semantics/publishedVersion (käytännössä vertaisarvioitu)
 • info:eu-repo/semantics/updatedVersion

7. Format: dc.format - FormaattiMIME Type -aineistotyyppi: dc.typeformat.mimetype
- Julkaisun fyysinen tai elektroninen muoto, MIME-tyyppejä suositellaan käytettäväksi http://www.iana.org/assignments/media-types

8. Source: dc.source - LähdeLähdeviite, alkuperäisen teoksen ilmestymistiedot: dc.identifier.citation / dc.relation.isPartOfSeries / dc.relation.issn / dc.relation.isPartOfJournal
- Viittaus alkuperäiseen painettuun julkaisuun sen digitoidun version kuvailusta

9. Language: dc.language - KieliTeoksen kieli: dc.language.iso
- ISO 639-x -standardin mukainen kielikoodi, suositellaan 3-merkkistä koodia http://www.sil.org/iso639-3/

10. Coverage: dc.coverage - LaajuusSivumäärä, tiedoston koko tai sivunumerot: dc.format.extent / dc.format.size / dc.format.pagerange
- Julkaisun avaruudellinen, ajallinen tai juridinen laajuus

...

1. Relation: dc.relation - RelaatioMuu relaatio: ei käytössä
- Julkaisun mahdollinen linkittyminen muihin metadatatietueisiin/julkaisuihin

...