Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Kriterierna finns också på den internationella ISSN-centralens sida (på engelska) på adressen:

http://www.issn.org/2-22638-ISSN-and-electronic-publications.phThe ISSN for electronic media

En webbpublikation ges ett ISSN först när publikationen redan finns på webben. Om tillgängligheten är begränsad, ber vi er skicka det första numret/versionen av webbpublikationen i PDF till oss för registrering av informationen om utgivningen i vår databas.

...