Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

På tidskrifter och tidningar anges ISSN uppe på framsidans högre hörn. 

 

E-PUBLIKATIONER

 

I fråga om CD-ROM anges ISSN på startsidan, på CD-ROM-skivan och på konvolutet.

...