Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Kansalliskirjasto tukee organisaatioita tunnusten käytössä ja käyttöönotossa.Palvelua käyttävät tällä hetkellä ennen kaikkea korkeakoulut ja tutkimuslaitokset sekä arkistot ja museot, mutta palvelua

Palvelun käyttäjät

Kansalliskirjaston URN-palvelua käyttävät kymmenet eri korkeakoulut, tutkimuslaitokset, arkistot ja muut julkishallinnon organisaatiot. Palvelua tarjotaan koko julkishallinnolle.

Palvelu on toistaiseksi maksuton. Palvelu on tarkoitettu organisaatioille.