Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 • Konsortioryhmän puheenjohtaja: kehittämispäällikkö Matti Sarmela, Valtakunnalliset kehittämispalvelut (varalla kirjastopalvelujohtaja Jouni Pääkkölä, Oulun kaupunginkirjasto)

 • Konsortioryhmän varapuheenjohtaja: yli-intendentti Ismo Malinen, Museovirasto (varalla yli-intendentti Sanna Teittinen, Kansallismuseo)

 • informaatikko Hanna Saario, Diakonia-ammattikorkeakoulun kirjasto (varalla tietojärjestelmäasiantuntija Minna Kivinen, Hämeen ammattikorkeakoulun kirjasto)

 • kirjastonjohtaja Heli Kautonen, Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kirjasto, estynyt  (varalla kirjastonjohtaja Johanna Vesterinen, Varastokirjasto)

 • palvelupäällikkö Irma Reijonen, Kansalliskirjasto (varalla palvelujohtaja Johanna Lilja, Kansalliskirjasto)

 • palvelupäällikkö Tiina Jounio, Oulun yliopiston kirjasto (varalla informaatikko Hannu Markkanen, Jyväskylän yliopiston Avoimen tiedon keskus)

 • palvelujohtaja Kristiina Hormia-Poutanen, Kansalliskirjasto, Kirjastoverkkopalvelut 

 • johtaja Päivi Hirvonen (klo 11.30 saakka), Kansallisarkisto (varalla ylitarkastaja Miia Herrala, Kansallisarkisto)

 • apulaisjohtaja Mikko Kuutti, Kansallinen audiovisuaalinen instituutti (varalla vastaava arkistonhoitaja Tommi Partanen, Kansallinen audiovisuaalinen instituutti)

 • arkistonjohtaja Kristina Linnovaara (paikalle noin klo 10.30), Svenska litteratursällskapet i Finland r.f. (varalla IT-palveluasiantuntija Tuomas J. Alaterä, Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto)

 • erikoistutkija Hanna-Leena Paloposki, Kansallisgalleria, estynyt (varalla amanuenssi Siina Hälikkä, Kansallisgalleria)

 • tutkija Aki Pohjankyrö, Helsingin kaupunginmuseo  (varalla erikoissuunnittelija Kimmo Kestinen, Työväenmuseo Werstas)

 • arkistopäällikkö Elina Selkälä, Yle arkisto (varalla kehityspäällikkö Lauri Saarikoski, Yle arkisto)

 • tutkija Jessica Parland-von Essen, Open Knowledge Finland estynyt (varalla toiminnanjohtaja Tarmo Toikkanen, Open Knowledge Finland

 • GLAM-vastaava Tove Ørsted, WikimediaSuomi (varalla wikiteknikko Kimmo Virtanen, WikimediaSuomi)
 • kehittämispäällikkö Tero Huttunen, opetus-ja kulttuuriministeriö (varalla opetusneuvos Jonna Korhonen, opetus-ja kulttuuriministeriö)

...