Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Esittely
Erkki Tolonen esittelee Finnan alustavaa toimintasuunnitelmaa vuodelle 2022.
Liite 2: Finna-kehittäminen 2022

Esitys 
Tiedoksi ja keskusteltavaksi. Keskustelun tukena käytetään Mentimeter-kyselyä.

...