Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...


Yhteisö on organisaatio tai ryhmä henkilöitä ja/tai organisaatioita, jotka tunnetaan tietyllä nimellä ja jotka toimivat tai voivat toimia yhtenä kokonaisuutena. Yhteisöjä ovat esim. yhdistykset, (oppi)laitokset, yritykset, säätiöt, valtion- ja kunnallishallinnon elimet, kokoukset, kirkkokunnat ja uskonnolliset yhteisöt, taiteilijaryhmät ja projektiorganisaatiot.

Kokoukset, konferenssit, tapahtumat, urheilukilpailut, festivaalit yms. merkitään 111-kenttään (tarkempi ohje työn alla).

Yhteisön nimi on sana, merkki tai joukko sanoja, ja/tai merkkejä, joilla yhteisö tunnetaan. Yhteisön yleisesti tunnettu nimi on hakutiedon perusta.

Yhteisön nimen valinta ja merkitseminen

Ensisijaisen nimen valinta

RDA 11.2.2.3
Yhteisön ensisijaiseksi nimeksi valitaan nimi, jolla yhteisö yleisesti tunnetaan.

Ensisijaisen nimen merkitseminen

RDA 11.2.2.4
Yhteisön nimi merkitään siinä muodossa, missä se esiintyy yhteisöön liittyvissä manifestaatioissa. Epävarmoissa tapauksissa nimi merkitään tietolähteissä useimmin esiintyvässä muodossa.

Panel
borderColor#ffe6b3
bgColor#ffe6b3
110 2# ‡a Suomen kirjastoseura
110 2# ‡a Rauman Taidegraafikot
110 2# ‡a Hyvinkään taidekoulu
110 2# ‡a Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
110 2# ‡a Oulun Kärpät
110 2# ‡a Opetushallitus
110 2# ‡a Badding Rockers
110 2# ‡a Poko Rekords
110 2# ‡a
Iisalmen seurakunta
110 2# ‡a
Seinäjoen helluntaiseurakunta


Nimenmuutos

RDA 11.2.2.6
Jos yhteisön nimi on muuttunut, uusi nimi valitaan ensisijaiseksi nimeksi uuteen nimeen liittyvissä manifestaatioissa. Edeltävästä nimenmuodosta tehdään katso myös -viittaus 510-kenttään.

Panel
borderColor#ffe6b3
bgColor#ffe6b3
110 2# ‡a HAM - Helsingin taidemuseo
510 2# ‡w a ‡a Helsingin taidemuseo

110 2# ‡a Taiteen edistämiskeskus
510 2# ‡w a ‡a Taiteen keskustoimikunta


Saman nimen eri muodot

RDA 11.2.2.5
Jos yhteisön nimestä esiintyy eri muotoja, valitaan ensisijaisissa tiedonlähteissä esiintyvä nimi. Epävarmoissa tapauksissa valitaan se nimen muoto, joka on esitetty muodollisesti. Jos mitään nimenmuotoa ei ole esitetty muodollisesti tai jos kaikki eri nimenmuodot on esitetty muodollisesti, valitaan useimmiten esiintyvä muoto. Jos mikään nimenmuoto ei esiinny muita useammin, valitaan nimen lyhyt muoto. Nimen lyhyt muoto voi olla lyhenne alkukirjaimista tai kirjainsana.

Panel
borderColor#ffe6b3
bgColor#ffe6b3
110 2# ‡a Puistolan Sosialidemokraattinen Työväenyhdistys
410 2# ‡a Puistolan Demarit
410 2# ‡a Puistolan Sos.-dem. Työväenyhdistys
(Kuvailtavassa manifestaatiossa johdonmukaisesti käytetty yhteisön nimenmuoto on valittu ensisijaiseksi, vaikka nimenmuoto Puistolan Demarit esiintyy esim. facebook-sivuilla ainoana nimenmuotona ja Puistolan Sos.-dem. Työväenyhdistys on yhdistysrekisterissä oleva muoto.)


Eri kirjoitusasu

Jos nimi esiintyy manifestaatioissa useissa eri kirjoitusasuissa, valitaan ensimmäisessä manifestaatiossa esiintyvä kirjoitusasu. Yhteisön ensisijaiseksi nimeksi voidaan valita myös nimi, jolla yhteisö on tullut tunnetuksi ja joka poikkeaa todellisesta tai virallisesta nimestä, jos tätä vakiintunutta muotoa käytetään toistuvasti yhteisön kielellä kirjoitetuissa tietolähteissä. (ks. RDA 11.2.2.5.)

Avattu vrs. lyhennetty nimenmuoto

Jos nimestä käytetään sekä lyhennettä että avattua muotoa, valitaan nimestä yleisimmin käytetty muoto. Jos tällaista ei pystytä määrittämään, valitaan nimen lyhyt muoto.

Panel
borderColor#ffe6b3
bgColor#ffe6b3
110 2# ‡a Honey B & T-Bones
410 2# ‡a HBTB

110 2# ‡a Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
410 2# ‡a THL

(useimmin käytetty nimenmuoto valittu ensisijaiseksi nimeksi)

110 2# ‡a VTT
410 2# ‡a Teknologian tutkimuskeskus VTT

(muodollinen nimi Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy, mutta käyttää viestinnässään johdonmukaisesti lyhyttä muotoa VTT)


Isojen kirjainten käyttö

Erisnimet kirjoitetaan isolla alkukirjaimella, ellei nimen kirjoitusasu ole vakiintunut muuhun muotoon. Yhteisön nimeen kuuluvien sanojen alkukirjaimien merkitsemisessä noudatetaan vakiintunutta kirjoitusasua. Yleensä alkukirjaimet kirjoitetaan isoilla alkukirjaimilla, paitsi kokoonpanoa osoittava lisämääre suomenkielisessä yhteisönimessä pienellä.

Panel
borderColor#ffe6b3
bgColor#ffe6b3
110 2# ‡a Asianajotoimisto Krogerus & Pirilä
110 2# ‡a Työväen Akatemian Toveriliitto
110 2# ‡a Vuosaaren lukio
110 2# ‡a ntamo
110 2# ‡a Ali ja Rosvot
110 2# ‡a J. Karjalainen ja Mustat Lasit

110 2# ‡a Kauppakorkeakoulun Ylioppilaskunnan Laulajat
110 2# ‡a Antti Sarpila Swing Band
110 2# ‡a And Then You Die

110 2# ‡a Keijon hanuritytöt & -pojat [vakiintunut muoto]

Alkukirjaintenja kirjainsanojen kirjoittaminen (RDA 8.5.6.2):

Merkittäessä yhteisön nimeä:
a) jos alkukirjainta seuraa toinen alkukirjain, ei ensimmäistä alkukirjainta seuraavan pisteen tms. jälkeen jätetä tyhjää väliä
b) erilliset kirjaimet tai alkukirjaimet merkitään ilman tyhjää väliä, jos niitä ei tiedonlähteessä eroteta pisteillä.

Panel
borderColor#ffe6b3
bgColor#ffe6b3
110 2# ‡a R.E. Westerlund (yhtiö)
110 2# ‡a J.G. Annalan säätiö


&-merkki yhteisön nimessä
Jos nimessä käytetään vaihtelevasti &-merkkiä tai sanaa and/ja, eikä kumpikaan ole vakiintunut, valitaan ensimmäisessä manifestaatiossa esiintyvä muoto.

Panel
borderColor#ffe6b3
bgColor#ffe6b3
110 2# ‡a Teddy & The Tigers
410 2# ‡a Teddy and The Tigers


Yhteisönimen alussa oleva artikkeli
jätetään pois (RDA 11.2.2.8 Vaihtoehto).

Panel
borderColor#ffe6b3
bgColor#ffe6b3
110 2# ‡a 69 Eyes


Yhtiötä tms. tarkoittavat sanat yhteisön nimessä
RDA 11.2.2.2.10
Yhtiötä tarkoittavat adjektiivit ja lyhenteet (esim. Incorporated, Ltd.), valtion omistusta osoittavat sanat ja yhtiön tyyppiä osoittavat sanat ja ilmaisut (esim. osakeyhtiö, Oy) jätetään pois.

Jos yhtiötä tms. tarkoittavat sanat ovat olennainen osa nimeä tai nimestä ei muuten käy ilmi, että kyseessä on yhteisö, nämä säilytetään.

Panel
borderColor#ffe6b3
bgColor#ffe6b3

110 2# ‡a Levy-yhtiö
410 2# ‡a Lahden Levy-yhtiö Oy

MUTTA

110 2# ‡a Business Finland Oy
(Oy-lyhenne säilytetään, koska nimestä ei muuten kävisi ilmi, että kyseessä on yhteisö

Joskus yhtiömuotoa tms. merkitsevä sana tai ilmaus saattaa esiintyä yhteisön nimen ensimmäisenä osana. Kyseinen sana tai ilmaisu siirretään nimen loppuun pilkulla erotettuna. Muista nimenmuodoista tehdään katso-viittaus. HUOM! 1. indikaattori tässä tapauksessa 0.

Panel
borderColor#ffe6b3
bgColor#ffe6b3
110 0# ‡a Pohjoinen, kustannusosakeyhtiö
410 2# ‡a Kustannusosakeyhtiö Pohjoinen


Esityskokoonpanoa ilmaiseva termi yhteisön nimessä
Jos esityskokoonpanoa ilmaiseva termi (kuoro, duo tms.) on osa nimeä, se säilytetään ensisijaisessa nimessä (RDA 11.2.2.5), paitsi jos yhteisön nimi esiintyy useimmiten ilman esityskokoonpanoa ilmaisevaa termiä.

Panel
borderColor#ffe6b3
bgColor#ffe6b3
110 2# ‡a Helsingfors Café Duo
110 2# ‡a Mieskuoro Huutajat


MUTTA
110 2# ‡a Ässät (yhtye)
410 2# ‡a Tanssiorkesteri Ässät

(useimmin käytetty nimenmuoto valittu ensisijaiseksi nimeksi)


Nimet, joista ei ilmene että kyseessä on yhteisö

Jos yhteisön nimestä ei käy ilmi, että kyseessä on yhteisö, nimen jälkeen lisätään yhteisön tyyppi tai muu yhteisöön liittyvä määrite (esimerkiksi yhtiö, yhdistys, yhtye, kuoro tai orkesteri). Termit otetaan ensisijaisesti metatietosanastosta. Jos sanastosta puuttuu sopiva termi, voi tehdä ehdotuksia lisäyksistä sanastoon. Yhteisön tyyppi merkitään myös 368-kenttään.

Panel
borderColor#ffe6b3
bgColor#ffe6b3
110 2# ‡a Katharsis (ainejärjestö)
368 ## ‡a ainejärjestö ‡2 mts


Yhteisön nimi henkilönnimen kaltainen:
110 2# ‡a Elvis Breznev (yhtye)
110 2# ‡a Risto (yhtye)
110 2# ‡a Lehtovaara (ravintola)


Nimi voi tarkoittaa jotakin muuta kuin yhteisöä:
110 2# ‡a Radiopuhelimet (yhtye)
110 2# ‡a Lama (yhtye)
110 2# ‡a Mopo (yhtye)
110 2# ‡a Punainen mylly (teatteri)
110 2# ‡a Maatiainen (yhdistys)
110 2# ‡a Sea Horse (ravintola)


MUTTA
110 2# Levyn Hävittäjät
110 2# Ahkerat Simpanssit
110 2# Kemin Ahtaajat

(nimestä ilmenee, että kyseessä on yhteisö)


Sama tai samantapainen nimi

Yhteisön nimen jälkeen merkitään yksi tai useampi lisäys, jos niitä tarvitaan erottamaan samannimiset yhteisöt toisistaan. Nimen jälkeen merkitään tarvittaessa seuraavat lisäykset:

- yhteisön tyyppi (yhtiö, yhtye, orkesteri, kuoro tms.) (RDA 11.13.1.2)
Yhteisön tyyppiä kuvaileva sana merkitään tarvittaessa sulkeisiin yhteisön nimen jälkeen. Luettelo yhteisön tyyppiä määrittelevistä termeistä löytyy Metatietosanastosta.

Panel
borderColor#ffe6b3
bgColor#ffe6b3
110 2# ‡a Adastra (kuoro)
110 2# ‡a Adastra (yhtye)

110 2# ‡a Rytmi (levy-yhtiö)

110 2# ‡a Maaseudun Tulevaisuus (yhtye)
110 2# ‡a Maaseudun tulevaisuus (sanomalehti)


- yhteisöön liittyvä paikka (maa tai tarkempi paikka) (RDA 11.13.1.3)
Yhteisöön liittyvä paikan nimi merkitään sulkeisiin yhteisön nimen jälkeen.

Panel
borderColor#ffe6b3
bgColor#ffe6b3
110 2# ‡a Kesko (Lappeenranta, Suomi)
110 2# ‡a Kesko (Seinäjoki, Suomi)
110 2# ‡a Kesko (Tampere, Suomi)

110 1# ‡a Suomi. ‡b Suurlähetystö (Saksa)
110 1# ‡a Suomi. ‡b Suurlähetystö (Tanska)

110 2# ‡a Sounds (Ruotsi)
110 2# ‡a Sounds (Suomi)


- yhteisöön liittyvä laitos (RDA 11.13.1.4)
Yhteisöön liittyvän laitoksen nimi sisällytetään, jos laitoksen nimi yleisesti liitetään yhteisön nimeen. Yhteisöön liittyvä laitos merkitään mieluummin kuin paikan nimi, jos samannimisiä yhteisöjä pitää erottaa toisistaan.

Panel
borderColor#ffe6b3
bgColor#ffe6b3
titleBGColor#ffe6b3
110 2# ‡a Pohjalainen osakunta (Kuninkaallinen Turun akatemia)
110 2# ‡a Pohjalainen osakunta (Turun yliopisto)
110 2# ‡a Pohjalainen osakunta (Helsingin yliopisto)


- yhteisöön liittyvä aika (RDA 11.13.1.5)
Yhteisöön liittyvä aika merkitään, jos yhteisöön liittyvää paikkaa tai laitosta ei tiedetä. Se voi olla esim. yhteisön perustamisvuosi tai toiminta-aika.

Panel
borderColor#ffe6b3
bgColor#ffe6b3
110 2# ‡a Pohjois-Savon liitto (1991-1994)
110 2# ‡a Pohjois-Savon liitto (1998-)

110 2# ‡a Charlies (1969)
110 2# ‡a Charlies (1996)
(erottavana lisäyksenä yhtyeen ensimmäinen levytysvuosi)


Jos oppilaitoksen yhteydessä toimivalla esityskokoonpanolla ei ole erottuvaa nimeä, hakutieto muodostetaan oppilaitoksen nimestä. Samannimiset oppilaitokset erotetaan lisäämällä nimeen paikkakunnan nimi. Vakiintuneista kokoonpanoista käytetään kuitenkin niiden täsmällistä nimeä.

Panel
borderColor#ffe6b3
bgColor#ffe6b3
110 2# ‡a Varsinais-Suomen musiikkioppilaitos
110 2# ‡a Cygnaeuksen koulu (Pori, Suomi)

MUTTA
110 2# ‡a Klemetti-opiston sinfoniaorkesteri


Saman nimen erikieliset nimenmuodot

RDA 11.2.2.5.2 Kieli
Jos yhteisön nimi esiintyy eri kielillä, ensisijaiseksi nimeksi valitaan yhteisön virallisen kielen mukainen muoto. Jos virallisia kieliä on useita ja suomi on yksi niistä, käytetään suomenkielistä nimeä. Ahvenanmaalaisista yhteisöistä käytetään kuitenkin ruotsinkielistä nimeä. Jos virallista kieltä ei tiedetä, valitaan julkaisuissa eniten käytetyn kielen mukainen nimenmuoto.

Panel
borderColor#ffe6b3
bgColor#ffe6b3
110 2# ‡a Amos Andersonin taidemuseo
410 2# ‡a Amos Anderson Art Museum
410 2# ‡a Amos Andersons konstmuseum

110 2# ‡a Radion sinfoniaorkesteri
410 2# ‡a Finnish Radio Symphony Orchestra

110 2# ‡a Signe och Ane Gyllenbergs stiftelse
410 2# ‡a Signe and Ane Gyllenberg Foundation
410 2# ‡a Signe ja Ane Gyllenbergin säätiö

(Yritys- ja yhteisötietojärjestelmä YTJ:n mukaan yhteisön kieli on ruotsi)


Kansainväliset yhteisöt
RDA 11.2.2.5.3 Kansainväliset yhteisöt
Jos kansainvälisen yhteisön nimi esiintyy yhteisöön liittyvissä manifestaatioissa suomeksi, se valitaan ensisijaiseksi nimeksi. Ensisijaiseksi nimeksi voidaan valita myös ruotsinkielinen muoto, jos suomenkielistä ei ole. Muussa tapauksessa valitaan yhteisön virallisen kielen mukainen muoto. Nimen muunkieliset muodot merkitään varianttinimiksi.

Panel
borderColor#ffe6b3
bgColor#ffe6b3
110 2# ‡a Pohjoismainen Wittgenstein-seura
410 2# ‡a Nordic Wittgenstein Society
410 2# ‡a Nordisk Wittgenstein selskab
410 2# ‡a Nordiska Wittgensteinsällskapet

(Yhdistyksen verkkosivut ja kokouspöytäkirjat ovat ruotsiksi ja englanniksi, mutta suomenkielinen nimenmuoto esiintyy yhdistyksen verkkosivuilla)


Alayhteisön merkitseminen
Alayhteisön tai yhteisöön läheisesti liittyvän yhteisön nimi merkitään yleensä soveltamalla perusohjeita, eli yhteisön nimi merkitään siinä muodossa, missä se esiintyy yhteisöön liittyvissä manifestaatioissa. Varianttinimeksi merkitään pää- ja alayhteisö hierarkkisessa muodossa. Esim. valtion- tai kaupunginhallinnollisissa yhteisöissä varianttinimeen lisätään maan, kaupungin, tms. nimi.

Panel
borderColor#ffe6b3
bgColor#ffe6b3
110 2# ‡a Keski-Suomen sairaanhoitopiiri
410 1# ‡a Suomi. ‡b Keski-Suomen sairaanhoitopiiri

110 2# ‡a Kansallisarkisto
410 1# ‡a Suomi. ‡b Kansallisarkisto

110 2# ‡a Turun suomenkielinen työväenopisto
410 1# ‡a Turun kaupunki. ‡b Suomenkielinen työväenopisto


(star) 1-indikaattorin merkitsemisestä: Julkishallinnollisen yhteisönnimen ensimmäinen indikaattori on "1", jos yhteisönnimen a-osakenttään merkitään hallintoalueen nimi perusmuodossa. Muissa tapauksissa ensimmäinen indikaattori on "2".

Panel
borderColor#ffe6b3
bgColor#ffe6b3
110 2# ‡a Vaasan lääninhallitus
410 1
# ‡a Vaasan lääni. ‡b Lääninhallitus

110 1
# ‡a Tampereen kaupunki. ‡b Aikuiskoulutusyksikkö
410 2
# ‡a Tampereen kaupungin aikuiskoulutusyksikkö


Alayhteisöt ja yhteisöön läheisesti liittyvät yhteisöt
RDA 11.2.2.14 Alayhteisön ja yhteisöön läheisesti liittyvän yhteisön merkitseminen hierarkkisesti

Hierarkkinen rakenne: yhteisöjen erityyppiset nimet

Jos yhteisön nimi kuuluu yhteen tai useampaan alla olevissa kohdissa lueteltuun nimen tyyppiin, merkitään alayhteisön tai yhteisöön läheisesti liittyvän yhteisön nimi pääyhteisön alaosastoksi. Pääyhteisö merkitään auktorisoidussa muodossa.

1) Yhteisön nimi, joka ilmaisee sen olevan osa toista yhteisöä (esimerkiksi jaosto, osasto, laitos) (RDA 11.2.2.14.1).

Panel
borderColor#ffe6b3
bgColor#ffe6b3
110 2# ‡a Yleisradio. ‡b Tutkimus- ja kehitysosasto
110 2# ‡a Suomen lääkäriliitto. ‡b Kliinisen kemian alaosasto

2) Yhteisön nimi ilmaisee hallinnollista alistussuhdetta (esim. toimikunta, valiokunta, komitea). Ohjetta sovelletaan vain, jos pääyhteisön nimi on välttämätön alayhteisön tunnistamiseksi. (RDA 11.2.2.14.2.)
Panel
borderColor#ffe6b3
bgColor#ffe6b3
110 1# ‡a Helsingin kaupunki. ‡b Kaupunginhallitus
410 2# ‡a Helsingin kaupunginhallitus

110 2# ‡a Suomen Akatemia. ‡b Kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen toimikunta
410 2# ‡a Kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen toimikunta


MUTTA
110 2# ‡a
Suomen IIASA-toimikunta
410 2# ‡a Suomen Akatemia. ‡b Suomen IIASA-toimikunta
(alayhteisön nimi erottuu muista yhteisöistä ilman pääyhteisön nimeä)


3) Yhteisön nimi on luonteeltaan yleinen tai osoittaa vain pääyhteisön maantieteellistä, kronologista tai numeroin tai kirjaimin osoitettua jaottelua (RDA 11.2.2.14.3).

Panel
borderColor#ffe6b3
bgColor#ffe6b3
110 2# ‡a Turun yliopistollinen keskussairaala. ‡b Lastenklinikka
110 2# ‡a Suomen Punainen Risti. ‡b Länsi-Suomen piiri


4) Yhteisön nimestä ei käy ilmi, että kyseessä on yhteisö, eikä nimi sisällä pääyhteisön nimeä (RDA 11.2.2.14.4).

Panel
borderColor#ffe6b3
bgColor#ffe6b3
110 2# ‡a VTT. ‡b Liikenne ja kuljetukset


5) Yliopiston tai korkeakoulun tiedekunnan, koulun, laitoksen, instituutin, laboratorion tms. nimi, joka osoittaa ainoastaan tutkimuksen tai opiskelun alaa (RDA 11.2.2.14.5).

Panel
borderColor#ffe6b3
bgColor#ffe6b3
110 2# ‡a Helsingin yliopisto. ‡b Filosofian laitos
410 2# ‡a Helsingin yliopiston filosofian laitos

110 2# ‡a Vaasan yliopisto. ‡b Pohjoismaisten kielten laitos
110 2# ‡a Jyväskylän yliopisto. ‡b Pohjoismaisten kielten laitos


MUTTA
110 2# ‡a Aleksanteri-instituutti
410 2# ‡a Helsingin yliopisto. ‡b Aleksanteri-instituutti


6) Ei-julkishallinnollisen yhteisön nimi, joka sisältää pääyhteisön tai yhteisöön läheisesti liittyvän yhteisön nimen (RDA 11.2.2.14.6).

Panel
borderColor#ffe6b3
bgColor#ffe6b3
110 2# ‡a Akava. ‡b Laajennettu liittokokous
(aineistossa: Akavan laajennettu liittokokous)


Hierarkkinen rakenne: yhteisötyypit
Jos yhteisö kuuluu johonkin alla olevissa kohdissa lueteltuun yhteisötyyppiin, merkitään alayhteisön tai yhteisöön läheisesti liittyvän yhteisön nimi pääyhteisön alaosastoksi. Pääyhteisö merkitään auktorisoidussa muodossa.

Panel
borderColor#ffe6b3
bgColor#ffe6b3
1) Ministeriö tai vastaava korkea toimeenpanoelin (joka ei ole toisen viraston alainen) (RDA 11.2.2.14.7).

110 1# ‡a Suomi. ‡b Oikeusministeriö
110 1# ‡a Suomi (suuriruhtinaskunta). ‡b Keisarillinen Suomen senaatti


2) Lakiasäätävä yhteisö (RDA 11.2.2.14.9 ja 11.2.2.19) ja Perustuslakia säätävä kokous (RDA 11.2.2.14.10 ja 11.2.2.20)

110 1# ‡a Suomi. ‡b Eduskunta
110 1# ‡a Ruotsi. ‡b Valtiopäivät


3) Tuomioistuin (RDA 11.2.2.14.11 ja 11.2.2.21)

110 1# ‡a Suomi. ‡b Korkein hallinto-oikeus
110 1# ‡a Suomi. ‡b Hovioikeus (Kouvola)


4) Puolustuslaitos (RDA 11.2.2.14.12 ja 11.2.2.22)

Valtion puolustusvoimien puolustushaaran nimi merkitään valtion alaosastoksi:
110 1# ‡a Suomi. ‡b Ilmavoimat

Alaosaston (joukko-osasto, joukkoyksikkö, komentoalue) nimi merkitään puolustushaaran alaosastoksi:
110 1# ‡a Suomi. ‡b Ilmavoimat. ‡b Karjalan lennosto
410 2# ‡a Karjalan lennosto


Jos alaosasto tms. identifioidaan numerolla, noudatetaan nimessä käytettyä numerointitapaa (roomalainen tai arabialainen numero, avattu muoto). Jos numero esiintyy alaosaston tms. nimen alussa, numero merkitään nimen jälkeen pilkulla erotettuna.
110 1# ‡a Suomi. ‡b Maavoimat. ‡b Divisioona, 6.
410 2# ‡a 6. divisioona
410 2# ‡a Kuudes divisioona


Jos alaosaston nimi alkaa puolustushaaran nimellä tai siihen viittaavalla ilmaisulla, se merkitään valtion alaosastoksi.
110 1# ‡a Suomi. ‡b Ilmavoimien materiaalilaitos
410 2# ‡a Ilmavoimien materiaalilaitos
410 2# ‡a Puolustusvoimat. ‡b Ilmavoimien materiaalilaitos


5) Lähetystöt, konsulaatit tms. (RDA 11.2.2.14.13)

110 1# ‡a Suomi. ‡b Suurlähetystö (Japani)
410 2# ‡a Suomen suurlähetystö (Japani)


6) Yhden uskonnollisen yhteisön kokoukset tms. (RDA 11.2.2.14.15 ja 11.2.2.25)

110 2# ‡a Suomen evankelis-luterilainen kirkko. ‡b Kirkolliskokous
410 2# ‡a Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kirkolliskokous

110 2# ‡a Katolinen kirkko. ‡b Pohjoismaiden piispainkokous
410 2# ‡a Pohjoismaiden piispainkokous (Katolinen kirkko)


7) Uskonnolliset provinssit, hiippakunnat, synodit jne. (RDA 11.2.2.14.16 ja 11.2.2.27)

110 2#
‡a Suomen evankelis-luterilainen kirkko. ‡b Helsingin hiippakunta
410 2# ‡a Helsingin hiippakunta (evankelis-luterilainen)

110 2#
‡a Katolinen kirkko Suomessa. ‡b Helsingin hiippakunta
410 2# ‡a Helsingin katollinen hiippakunta

8) Muiden yhteisöjen osalta katso tarkempia RDA-ohjeita.

Hallintoviranomaiset ja uskonnolliset virat, katso RDA 11.2.2.14.8.

Kansainvälisten tai hallitustenvälisten yhteisöjen valtuuskunnat, katso RDA 11.2.2.14.14.

Katolisen kirkon keskushallinto, katso RDA 11.2.2.14.17.

Pyhän istuimen suurlähettiläät tms., katso RDA 11.2.2.14.18.


Hierarkiatasot
(RDA 11.2.2.15)
Väliin jäävät hierarkiatasot jätetään merkitsemättä, paitsi jos alayhteisön (tai siihen läheisesti liittyvän yhteisön) nimi on sama tai todennäköisesti tulee olemaan sama kuin toisella yhteisöllä samassa organisaatiossa. Tällaisessa tapauksessa väliin merkitään hierarkian alin yksikkö, joka erottaa yhteisöt toisistaan.


110 2# ‡a Turun yliopisto. ‡b Yleinen kirjallisuustiede

410 2# ‡a Turun yliopisto. ‡b Taiteiden tutkimuksen laitos. ‡b Yleinen kirjallisuustiede
410 2# ‡a Turun yliopisto. ‡b Humanistinen tiedekunta. ‡b Taiteiden tutkimuksen laitos. ‡b Yleinen kirjallisuustiede
↑ Sivun alkuun ↑


111 OTSIKKOMUOTO - KOKOUKSEN NIMI (ET) (TYÖN ALLA,

...

lokakuu 2021)

Indikaattorit (valikoima):
Ensimmäinen - Nimikirjauksen muoto
0 - Nimen osien järjestys käänteinen (Kokouksen nimi alkaa henkilönnimellä, joka esitetään käänteisessä järjestyksessä sukunimi ensin)
1 - Hallintoalueen nimi (HUOM! Käytetään julkishallinnollisissa yhteisöissä, mikäli a-osakenttään merkitään hallintoalueen nimi perusmuodossa)
2 - Nimen osien järjestys suora

Osakentät (valikoima):
‡a - Kokouksen tai hallintoalueen nimi (ET)
‡c - Kokouksen paikka (T)
‡d - Kokouksen aika (T)
‡e - Alayksikkö (T)
‡n - Kokouksen numero tai muu numerointitieto (T)
‡0 - Auktoriteettitietueen kontrollinumero tai standardinumero (HUOM! Osakenttää ei ole formaatissa, kontrollinumero tuotetaan automaattisesti Asteri-kuvailuympäristössä. Osakenttää ei saa poistaa, eikä kontrollinumeroa saa muokata.)

...