Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Kansalliskirjasto pitää yllä palvelua, jonka avulla teos on aina paikannettavissa verkosta, jos sillä on rekisteröity, suomalaiseen ISBN-, ISSN- tai NBN-tunnukseen perustuva URN-tunnus. 
Paikantaminen perustuu julkaisun saamaan, URN-tunnukseen perustuvaan pysyvään web-osoitteeseen. Osoite on muotoa httphttps://urn.fi/[URN-tunnus], esim.
https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe20071217
Palvelu edellyttää, että URN-tunnusrekisteriä on päivitetty asianmukaisesti. Uuden julkaisun pysyvä osoite alkaa toimia muutaman tunnin viipeellä.

...